Haigekassa rahastab I trimestri sõeluuringu NIPT testiga asendamist

Alates 17. märtsist rahastab Haigekassa Eesti Naistearstide Seltsi palvel NIPT testi kõigile rasedatele, kelle I trimestri kombineeritud sõeluuring riigis valitseva eriolukorra tõttu tühistatakse.

Beebiootel naised, kes jõudsid enne rahastusotsuse vastuvõtmist testi eest tasuda, saavad pöörduda testi teinud raviasutusse ning raha makstakse tagasi. Tervishoiuasutus esitab arve omakorda haigekassale.

Naistele, kellele I trimestri kombineeritud sõeluuring on juba tehtud ning kromosoomihaiguste risk on madal, NIPT testi lisaks ei tehta. Mitmikraseduse korral teostatakse nii I trimestri kombineeritud sõeluuring kui vajadusel NIPT, et tagada mitmikraseduse ohutu jälgimine.

NIPT uuring võimaldab avastada sagedasemad kromosoomhaigused juba raseduse varases staadiumis. Eesti Naistearstide Seltsi (ENS) hinnangul on NIPT test tõenduspõhine meetod enamlevinud kromosoomhaiguste avastamiseks. „Meil on väga hea meel, et riik panustab jätkuvalt naiste ja laste tervisesse ajal, mil muud uuringud on eriolukorra tõttu piiratud,“ ütles Eesti Naistearstide Seltsi asepresident Piret Veerus.

NIPT ehk loote rakuvaba DNA sünnieelne sõeluuring tehakse ema vereproovist, mis võetakse siis, kui ema läheb rasedust 10.-13. rasedusnädalal arvele võtma. Sellega on võimalik diagnoosida erinevaid kromosoomhaigusi ja efektiivselt asendada esimese trimestri skriining.

Eesti Naistearstide Selts esitas Haigekassale palve laiendada NIPT testi tegemist kõigile rasedatele, et tagada parima ravikvaliteedi säilimine ka eriolukorras. Siiani võimaldati testi  riskigrupi rasedatele.

„NIPT test võimaldab üles leida enamik seni märkamata jäänud kromosoomhaiguste juhtudest. Ema verest võetud proov aitab täpsustada riski erinevateks kõrvalekalleteks nagu näiteks Downi sündroom, Turneri sündroom, Edwardsi sündroom ja Patau sündroom,“ rääkis haigekassa eriarstiabi teenuste ekspert Tanel Kaju.

Eesti Naistearstide Selts palub tungivalt kõigil rasedatel püsida kodus ja vältida kontakte, mis ei ole hädavajalikud. Covid-19 viirus on uus ja hetkel ei ole teada, kuidas see lootele mõjub.

Lisaküsimuste puhul saavad rasedad pöörduda oma rasedust jälgiva ämmaemanda või naistearsti poole telefoni või meili teel. Suuremate haiglate juures on avatud ka rasedate  nõuandeliinid. Värske info muutuste kohta uues olukorras on kättesaadav naistekliinikute veebilehtedel.

Eesti Naistearstide Selts, Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Lastearstide Seltsi ja Eesti Perinatoloogia Selts koostasid 17.03.2020 Eestis Covid-19 kriisiaegse rasedate jälgimiskava. Põhjalikult läbi mõeldud reeglid võimaldavad pakkuda vajalikku arstiabi ning tuge tulevasele emale ja beebile, samal ajal minimeerides võimalust, et puututakse kokku Covid-19 viirusega.