Haigekassa rahastab 287 uut meditsiiniseadet

Diabeet

1. jaanuarist kehtib uus meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandus 287 uut haigekassa poolt rahastatavat seadet. Oluliselt väheneb diabeetikutest laste omaosalus insuliini pumpravi seadmete soetamisel, sealhulgas hüvitab haigekassa nüüd kaasaegseid  insuliinipumpasid lastele 90% ulatuses.

Uue loeteluga laieneb lümfitursete ja venoosse puudulikkuse surverõivaste ning haavaravis kasutatavate haavaplaastrite ja -sidemete valik. Lisandusid uued alternatiivid unemeditsiinis kasutatavate seadmete, stoomi (kunstlik avaus kõhul, mille kaudu väljutatakse soole sisu) korral kasutatavate seadmete, ortopeediliste toodete ning diabeeditarvikute näol. Samuti muutusid mitmete loetelus juba olevate meditsiiniseadmete hinnad.

Ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialisti Kärt Veliste sõnul paranes oluliselt insuliini pumpravi kättesaadavus lastele. „Pideva glükoosimonitooringuga insuliinipumpa, sensoreid ja saatjat hüvitame edaspidi kõigile lastele 90% ulatuses,“ kinnitab Veliste. Tema sõnul suurendati ka I tüüpi diabeediga ning hüpoglükeemiaga patsientidele veresuhkru jälgimiseks vajalike glükomeetri testribade ja lantsettide hüvitatavaid koguseid.

Kolostoomiga patsientidele suurendati vajalikke stoomikottide hüvitatavaid koguseid, muudatuse tulemusel rahastab haigekassa neid senisest ligi 50% rohkem (varasema 740 tk asemel 1100 tk aastas).

Lümfitursete raviks mõeldud kompressioontoodete hüvitamist laiendati III staadiumi lipo-lümfödeemiga patsientidele.

Veliste juhtis tähelepanu, et ortopeediliste toodete osas võimaldatakse sellest aastast tallatugede hüvitamist alati paarina ning randme- ja kämblaortoosid on uues loetelus liidetud üheks rühmaks „Esmased varased randme-kämblaortoosid“.

Loetellu lisandus üks uus meditsiiniseadme rühm „Haavaplaastrid ja haavasidemed gangrenoosse püodermia raviks“, tänu millele laienes hüvitavate haavaplaastrite ja -sidemete kättesaadavus harvaesineva põletikulise nahahaiguse raviks.