Haigekassa räägib kaasa Euroopa Liidu sotsiaal- ja tervishoiupoliitikas

Rahvusvaheline mittetulunduslike kindlustusseltside ühendus AIM (Association Internationale de la Mutualité) võttis 24. novembri kohtumisel Pariisis seisukoha Euroopa Komisjonile esitatava sotisaalõiguste raamdokumendi osas. Dokument annab suure panuse kvaliteetsete tervishoiuteenuste jätkusuutlikusele ja kättesaadavusele kõigile eurooplastele. Oma panuse Euroopa Liidu poliitikasse andis ka Eesti Haigekassa, rääkides kaasa dokumendi valmimise protsessis.

Oma positsioonis leiavad AIM liikmed, et tagamaks ligipääsu kvaliteetsetele tervishoiuteenustele on tugev kohustuslik ravikindlustus asendamatu. Lisaks palub AIM sotsiaalmajanduse selgemat reguleerimist Euroopa tasemel, et kaitsta seda negatiivsete mõjutegurite eest, milleks võivad olla erinevad vabakaubanduslepped.

AIM president Christian Zahn kinnitas oma sõnavõtus, et sotsiaalõigused on kahtlema Euroopa Liidu majandusliku kasvu oluline komponent. Sellele vaatamata ei tohi me unustada oma põhiväärtusi ja peame pidama meeles, et inimõigused ei ole lihtsalt majandusliku arengu tingimus, vaid eesmärk iseeneses. Nende tagamine on Euroopa kõige olulisem siht.

 

Raamdokumendiga Pillar on Social Rights on võimalik tutvuda siin.