Haigekassa patsiendijuhendid on kättesaadavad Ravijuhendite lehel

Kõik Haigekassa trükised ja patsiendijuhendid on koondatud ravijuhendite veebilehele, mis sisaldab ka ravijuhendeid tervishoiutöötajatele.

Patsiendijuhend on kirjalik abivahend patsiendile, mis võib sisaldada infot protseduuriks/uuringuteks ettevalmistuse kohta, haigusest ja selle kulust ning prognoosist, ravist, järelravist ja eneseabivõtetest. 

Patsiendijuhendite hulgast võite leida kümneid erinevaid juhendeid järgmistel teemadel (loetelu ei ole lõplik):
- laste tervis;
- vigastuste vältimine;
- seksuaaltervis;
- elustiili muutmine (toit, liikumine, alkohol)
- südame-veresoonkonnahaiguste ennetamine
- vähkkasvajate ennetamine ja varajane avastamine
- erinevate krooniliste haiguste ja muude seisunditega toimetulek. 

Lehelt leiate ka Haigekassa koostatud infomaterjalid kindlustatule.