Haigekassa otsib oma meeskonda usaldusarsti

Eesti Haigekassa otsib oma meeskonda Tartusse või Tallinnasse usaldusarsti, kelle põhilisteks tööülesanneteks on ravikindlustushüvitiste põhjendatuse ja otstarbekuse hindamine läbi sihtvalikute ja standardpäringute; suhtlemine raviasutuste, perearstide ja kindlustatutega; osakonna aruannete koostamine; ravikindlustushüvitiste kasutamise analüüsi koostamine.

Täpsemalt on võimalik töökuulutustega tutvuda siin.

Kanideerida saab ka CV Keskuse keskonna kaudu.