Haigekassa ootab eriarstiabi hanke kriteeriumitele teenuseosutajate tagasisidet

Kevadel kuulutab haigekassa välja riigihanke erasektoris tegutsevate eriarstiabi, õenduse ja ennetuse lepingupartnerite leidmiseks. Erasektorist hangitava arstiabiga soovib haigekassa suurendada inimeste võimalusi arsti juurde pääsemiseks. Enne hanke välja kuulutamist jagab haigekassa avalikult hanke hindamise aluseid, et raviasutused saaksid varakult tagasisidet anda. 

Lõviosa (94%) eriarstiabist osutavad haiglavõrgu arengukava haiglad ehk suurhaiglad, keda hange ei puuduta. Ülejäänud 6% eriarstiabist ostab haigekassa erakliinikutelt juurde ehk hankega otsitakse täiendavaid eriarstiabi teenuseosutajaid.

Raviasutustel tuleb hanke pakkumused esitada 2020. aasta juuliks, pakkumused hinnatakse sügiseks. Uued eriarstiabi lepingud sõlmitakse edukate pakkujatega hiljemalt 2021. aasta alguses ja kehtima hakkavad need 2021. aasta oktoobris. „Selline hankepakkumuste hindamise ja lepingute sõlmimise ajakava annab meile ja meie partneritele piisavalt aega, et võimalikud  soovid ja väljakutsed oleksid enne uut lepinguperioodi lahendatud ja teenused inimestele kättesaadavad,“ selgitas haigekassa partnersuhtluse osakonna juht Marko Tähnas. Seekord sõlmitakse lepingud viieks aastaks.

Haigekassa alustas uue eriarstiabi hanke ettevalmistamist juba 2019. aasta märtsis, kaasates läbirääkimistesse nii Eesti Eratervishoiuasutuste Liitu, Eesti Haiglate Liitu kui ka Sotsiaalministeeriumi.

Eesti Eratervishoiuasutuse Liidu juhatuse liikme Tõnis Alliku sõnul on koostöö haigekassaga olnud konstruktiivne. „Eratervishoiu läbimõeldud kaasamine haigekassa kindlustuse eest saadavasse tervishoiuteenusesse annab patsientidele parema ligipääsu tervishoiusüsteemile ja lühendab ravijärjekordi. Oleme haigekassaga edasi arendanud plaani anda patsientidele võimalus arsti valides otsustada, millise teenuseosutaja juurde ravikindlustuse raha liigub. Loodan, et koos üleriigilise digiregistratuuri tehnilise lahendusega saab patsient valikuvabaduse kaudu kiiremini arstile juba uuest lepinguperioodist,“ lisas Tõnis Allik.

Eriarstiabi hanke kriteeriumid on välja töötatud koostöös erialaseltsidega, kes andsid haigekassale nõu, kuidas nende erialadel oleks õige ja õiglane teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust hinnata.  Haigekassa eesmärk on olla eriarstiabi hanke läbiviimisel läbipaistev ja kaasata eriarstiabi teenuseosutajaid kogu protsessi. „Peame koostööpartnerite arvamust oluliseks ja soovime eriarstiabi teenuseosutajatelt tagasisidet, kas ka nende hinnangul on hanke kriteeriumid sobilikud. Kunagi varem ei ole hanke kriteeriumite koostamisel nii paljusid osapooli kaasatud ja tagasisidet küsitud. Loodetavasti annab selline koostöö ka soovitud tulemuse ja hankeprotsess on seekord sujuvam“ tõdes Tähnas.

Hanke kriteeriumite koostamisel on lähtutud riigihangete korraldamise üldpõhimõtetest, milleks on võrdne kohtlemine, konkurentsi soodustamine, läbipaistvus ja ka kontrollitavus. Haigekassa nõukogu on eriarstiabi hankepakkumuste hindamiseks kinnitanud järgmised põhimõtted: inimkesksus, teenuse kvaliteet (arstide ja kaasaegsete aparaatide olemasolu), järjepidevus (teenuse osutamise kogemus), kodulähedus (katmata teenusele osutajate leidmine), ravi terviklikkus (patsiendi kogu ravi ühes kliinikus), õiguskuulekus (leppetrahvid, kaebused). Samuti peab raviasutus kasutama digiregistratuuri ja e-konsultatsiooni teenust. Lisapunkte annab hinnakoefitsient ehk haigekassale pakutav soodustus (teenuse madalam hind).

Haigekassa avaldab korraga kriteeriumid nii eriarstiabi, õendusabi kui ka ennetuse riigihanke kohta. Kõiki esialgseid hindamiskriteeriumeid näeb haigekassa kodulehelt.

Teenuseosutajatel on kriteeriumite osas võimalik oma arvamust avaldada kaks nädalat. Haigekassa palub allkirjastatud ettepanekuid hiljemalt 06.03.2020 e-posti aadressile hange2021 [at] haigekassa.ee (hange2021[at]haigekassa[dot]ee). Haigekassale esitatud arvamused ja ettepanekud avaldatakse haigekassa kodulehel.