Haigekassa nõukogu tutvus partnerite valikukonkursi tulemustega

Eile toimunud koosolekul tutvustas haigekassa juhatus nõukogule eriarsti- ning õendusabi valikukonkursi tulemusi. Samuti tutvustati nõukogule haigekassa tegevusi ravikvaliteedi mõõtmise ja monitoorimise arendamisel.

Nõukogule tutvustati haigekassa ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna koostöös loodud ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja tegevust. Nõukoja töö eesmärgiks on Eestis osutatavate tervishoiuteenuste ravikvaliteedi järjepidev parendamine. Selleks töötatakse klinitsistide juhtimisel välja süsteem ravikvaliteedi jälgimiseks. Muuhulgas on nõukoja ülesandeks valida erialaühenduste poolt pakutud kvaliteediindikaatorite hulgast need, mida peaks rakendama üleriigiliselt ja anda soovitusi raviasutustele oma ravitegevuse analüüsiks.

Haigekassa juhatus tutvustas nõukogule õendusabi lepingupartnerite valiku tulemusi ning andis ülevaate 1. aprillil sõlmitud eriarstiabi valikupartnerite lepingute täitmisest.

Arutati ka rahalise hüvitise rakendamisega seotud võimalusi. Ravikindlustuse seaduses loodud ravikindlustuse seaduse muudatusega loodud tervishoiuteenuste rahalise hüvitise võimalus annab sotsiaalministrile õiguse haigekassa nõukogu ettepanekul ette näha patsiendile rahalise hüvitise väljaspool ravijärjekorda osutatud tasuliste teenuste eest.

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht 
Eesti Haigekassa
521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)