Haigekassa nõukogu tutvus järgmise aasta uuendustega tervishoiuteenuste loetelus

Täna toimunud Eesti Haigekassa nõukogu koosolekul tutvustati planeeritavaid uuendusi järgmise aasta tervishoiuteenuste loetelus (TTL). Olulise uuendusena lisanduvad teenuste loetellu järgmisest aastast mitmed võimalused vähi ennetamiseks ja raviks, samuti lisatakse motivatsioonitasu neile hambaarstidele, kes pakuvad täiskasvanute hambaravi ning laiendatakse võimalusi lennutranspordi tellimiseks siis, kui patsient on vaja suunata välisriiki ravile.

Alates jaanuarist plaanib haigekassa hakata tasuma näiteks digitaalse dermatoskoopia eest nahavähi ennetamiseks ja varaseks avastamiseks, samuti lisanduvad loetellu uued vähiravimid neerukasvaja, rinnakasvaja, eesnäärmekasvaja raviks. Samuti plaanitakse laiendada bioloogilise ravi võimalusi silma- ja nahahaiguste puhul.

Seoses esmatasandi tervisekeskuste loomisega saab perearst edaspidi oma nimistu inimestele rohkem võimaldada füsioteraapiat.

Olulise muudatusena soovitakse suurendada hinnakirjas võimalusi suunata vajadusel patsient välismaale ravile lennutranspordiga. Juba käesolevast aastast tasub haigekassa lennutranspordi eest, kuid aasta esimeses pooles aset leidnud juhtum näitas, et hinnakirjas peavad olema võimalused ka puhuks kui Eestis tavapäraselt meditsiinliseks lennutranspordiks kasutatav Politsei- ja Piirivalveameti lennuk ei ole töökorras ning on vajadus tellida eraldi lend välisriigi raviasutuselt.

Hinnakirja lisatakse võimalus maksta tagasiulatuvalt motivatsioonitasu neile hambaarstidele, kes on osutanud 2017. aastal täiskasvanute hambaravi vähemalt 350 ravijuhu ulatuses. Tasu eesmärgiks on tunnustada ja motiveerida neid hambaarste, kes oma klientidele ravikindlustuse pakutavaid hüvitisi võimaldavad.

Kooliõe teenuse eest plaanib haigekassa hakata alates uuest aastast tasuma senise 11 kuu asemel 12 kuu eest, et tagada koolitervishoiu töötajatele võrdne kohtlemine tervishoiutöötajatega.

Nõukogu kinnitas muudatused meditsiiniseadmete loetelus. Koostöös seadmete tootjate ja arstidega on leitud võimalused parandada lümfitursete, veresoontega seotud haiguste ja unemeditsiini seadmete kättesaadavust ja valikut. Järgmisest aastast laieneb stoomihooldustoodete, põletushaigete, ortopeediliste toodete, haavasideemete ja -plaastrite, suhkruhaigetele mõeldud toodete valik.

TTL on nimekiri kõikidest teenustest ja haiglas kasutatavatest ravimitest, mille eest haigekassa tasub. Loetelu kinnitatakse eeldatavasti detsembrikuu koosolekul ja see jõustub 1. jaanuarist.

Lisainfo

Liis Hinsberg
Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht
6208459