Haigekassa nõukogu tellib meditsiiniseadmete müügitehingute kontrolliks lisaauditi

Haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kutsus tänaseks kokku haigekassa erakorralise koosoleku, et saada täiendav ülevaade meditsiiniseadmete müügiga seotud väidetavate petujuhtumite uurimisest. Kahju ulatuse väljaselgitamiseks pidas nõukogu vajalikuks tellida sõltumatu audit.

„Kõigi huvides on võimalikult ruttu välja selgitada, kui suur on võimalike petuskeemide kaudu haigekassale tekitatud kahju ja kas haigekassa rakendatud kontrollimeetmed on olnud piisavad,“ ütles haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Sotsiaalministeeriumil on nulltolerants pettuste suhtes ja sellega seotud inimesed võetakse vastutusele. Lisaaudit peab andma ülevaate nii kahju ulatusest kui ka vastuse küsimusele, kuidas peab haigekassa oma tänaseid tööprotsesse muutma nii, et taolisi olukordi tulevikus enam juhtuda ei saaks.“ Ühtlasi tegi minister värskele haigekassa nõukogu liikmele Maris Laurile ettepaneku asuda juhtima haigekassa auditikomiteed.

Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross kinnitas, et haigekassa seisab tuvastatud kahjude täieliku hüvitamise eest. „Politsei uurimise toetamiseks viime juba läbi ka omapoolseid analüüse ja tegevusi, et senisest veelgi tõhusamalt kontrollida lepingute täitmist ning tagada ravikindlustuse vahendite otstarbekas kasutamine,“ sõnas Ross. 

Haigekassa on pöördunud ka kõikide meditsiiniseadmeid müüvate lepingupartnerite poole nõudega kontrollida üle partnerite müügitehingute dokumendid. Alates maist sõlmitakse meditsiiniseadmete müüjatega uued lepingud, milles sätestatakse senisest oluliselt ulatuslikumalt haigekassa lepingulise järelevalve õigused. Uute lepingute eesmärk on muuhulgas võimaldada haigekassale suurem ligipääs toodete müügiga seotud dokumentidele, kontrollimaks nende vastavust õigusaktidele ja lepingule, sh kindlustatutele esitatud arvetele.

Jälgime ka kõikide ortopeediliste toodete arvete esitamist. Kõik esitatud arved läbivad enne tasumist täiendavad kontrollid, mis tähendavad täiendavate müügidokumentide (kauba ostu-müügi akt, ostukviitung vms) esitamist meditsiiniseadmete müüja poolt haigekassale. Haigekassa juhi Tanel Rossi kinnitusel ükski patsient teenuseta ei jää.

Nii haigekassa menetluse kui politsei uurimise tulemuste kohta antakse teavet esimesel võimalusel.

Haigekassa nõukogu kogunes täna erakorraliselt nõukogu esimehe, tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski kutsel.

Lisainfo Liis Hinsberg Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht 6208 459 Liis.Hinsberg [at] haigekassa.ee (Liis[dot]Hinsberg[at]haigekassa[dot]ee)