Haigekassa nõukogu otsustas toetada 2016. aasta tervishoiuteenuste ja meditsiiniseadmete loetelu

PRESSITEADE
04.11.2015

Haigekassa nõukogu tegi tervise- ja tööministrile ettepaneku esitada Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks uuendatud tervishoiuteenuste loetelu ning esitas ministrile kinnitamiseks ka meditsiiniseadmete loetelu 2016. aastaks. Muudatused avardavad kindlustatute võimalusi kaasaegsete raviteenuste, ravimite ja meditsiiniseadmete saamisel.

Käesoleval aastal võeti 2016. aasta tervishoiuteenuste loetelu uuendamiseks menetlusse 107 taotlust, millest osaliselt või täielikult rahuldati 32, sh lisatakse loetellu 11 täiesti uut teenust ning 5 haiglaravimit. Meditsiiniseadmete loetellu lisati kokku 146 uut meditsiiniseadet ning 2 uut meditsiiniseadme rühma.

Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross: „Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kaasajastamise eesmärgiks on tagada meie kindlustatutele kaasaegsed ja innovaatilised, samas selgelt tõendatud efektiivsusega teenused, samas pidades silmas ravikindlustuse ressursside optimaalset kasutust. Peame väga oluliseks, et ravikindlustuse hüvitise pakett sisaldaks teenuseid ja meditsiiniseadmeid, mille tõenduspõhisus ja kulutõhusus on ühtsetel põhimõtetel hoolega kaalutud.“

Teenuste loetellu lisatakse mitmed olulised patsienti senisest enam säästvad kiiritusravi võimalused vähiravis. Põhjalikult on uuendatud jämesoolekasvaja keemiaravi, lisades kaasaegseid bioloogilisi kasvajavastaseid ravimeid. Samuti avarduvad võimalused neile inimestele, kel ei ole võimalik ise arsti juurde minna – teenuste loetellu lisandub psühhiaatrilise ravimeeskonna koduvisiidi võimalus lastele ning füsioteraapiateenuse kodus osutamise võimalus. Laiendatakse ka taastusravi rakendustingimusi, et suurendada teenuse kättesaadavust. Samuti lisatakse kaasaegseid innovaatilisi ravivõimalusi mitmete harvaesinevate haigusseisundite raviks nagu akromegaalia (endokriinhaigus), kaugelearenenud Parkinsoni tõbi, ravile raskesti alluv krooniline urtikaaria ning mitmed harvaesinevad neuroloogilised haigused.

Koostöös erialaseltsidega on kaasajastatud veresoontekirurgia, intensiivravi ja anestesioloogia, logopeedia ja erakorralise meditsiini valdkonna teenused, mis võimaldavad tagada kaasaegsel tasemel diagnostika ja ravi.

Teenuste hindade kujunemist 2016. aastaks mõjutab oluliselt kollektiivleppe tingimuste täitmisest tulenev tervishoiutöötajate palgatõus, mille kohaselt teenuste hindades sisalduv palgakomponent on tulevast aastast arsti puhul 10 eurot, õe puhul 5,5 eurot ning hooldaja puhul 3,3 eurot tunnis. Palgakomponendi muutuse mõju teenuste hindadele on 34 miljonit eurot.

Tervishoiuteenuste loetelu kaasajastamisel arvestati ka Eesti Haiglate Liidu ettepanekut patsiendi halduse komponendi maksumuse suurendamise osas. Patsiendi halduse komponendi oluliseks osaks on vahendid haiglate infosüsteemide arendamiseks, et tagada standardiseeritud andmete kogumine ja edastamine tervise infosüsteemi, mis on ühtlasi aluseks ravikvaliteedi hindamise arendamisele.

„Perearstiabi arendamisel on meie prioriteediks suurendada perearsti võimalusi oma patsientide ravi terviklikul jälgimisel ja koordineerimisel. Uuest aastast laieneb e-konsultatsiooni erialade hulk, mis võimaldab perearstil edaspidi konsulteerida lisaks juba teenuste loetelus olemasolevale 8 erialale konsulteerida ka kardioloogia, gastroenteroloogia, ortopeedia, onkoloogia, allergoloogia-immunoloogia eriala arstidega,“ selgitas Ross uuendusi perearstiabis.  E-konsultatsiooni erialade laiendamine võimaldab lisaks arstidevahelisele kiiremale infovahetusele tõsta ka ravikvaliteeti ning säästa patsiendi aega.

Lisaks suureneb perearsti kvaliteedisüsteemis tasu haigusi ennetavate tegevuste ja krooniliste haigustega inimeste tõenduspõhiste uuringu- ja raviindikaatorite  täitmise tulemuslikkuse eest. Lähtuvalt Maailmapanga analüüsist „Ravi terviklik käsitlus ja osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis“ on perearsti kvaliteedisüsteemi kaasajastatud selliselt, et väiksem osakaal on üksikute tegevuste tasustamisel ning enam tähelepanu pööratud kroonilise haigusega inimese ravi terviklikule koordineerimisele.

Mitmed muudatused teenuste loetelus on seotud 2016. aasta II poolaastast käivituva jämesoolevähi sõeluuringuga. Muuhulgas suurendatakse perearstile makstavat pearaha uuringu sihtrühma vanusegrupis (50-70a) ning ette on nähtud täiendav motivatsioon perearstile, kes edukalt nõustades aitab täita sõeluuringu hõlmatuse eesmärke. Jämesoolevähi sõeluuring aitab kaasa vähieelsete seisundite leidmisele ja vähi avastamisele varases staadiumis, mis annab võimaluse kasvaja edukaks raviks. 

Uuest aastast hakkab haigekassa hüvitama ka mitmeid uusi vajalikke kodus kasutatavaid meditsiiniseadmeid. Olulise uuendusena hakatakse järgmisest aastast kompenseerima vajalikke nahahooldustooteid raskekujulist ihtüoosi põdevatele inimestele, loetellu lisatakse ka kaelatraumadest taastumiseks vajalikud ortoosid. Lisaks laienevad valikuvõimalused paljude meditsiiniseadmete osas ja rakendatakse ka piirhinnasüsteemi, mis võimaldab muuta meditsiiniseadmed kättesaadavaks suuremale hulgale patsientidele tagades samas ravikindlustuse ressursside efektiivse kasutuse.