Haigekassa nõukogu otsustas toetada 2015. aasta tervishoiuteenuste loetelu

PRESSITEADE
27.11.2014

Haigekassa nõukogu tegi sel nädalal toimunud koosolekul töö- ja terviseministrile ettepaneku esitada Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks 2015. aasta tervishoiuteenuste loetelu.

Sel aastal võeti menetlusse 93 taotlust tervishoiuteenuste loetelu uuendamiseks. Haigekassa juhatus tegi nõukogule ettepaneku rahuldada neist osaliselt või täielikult 59.

“Järgmisest aastast kehtima hakkav tervishoiuteenuste loetelu loob inimestele mitmeid lisavõimalusi kvaliteetse ja kaasaegse arstiabi saamiseks. Muudatuste kogumõju haigekassa järgmise aasta eelarvele moodustab enam kui 40 miljonit eurot,“ ütles haigekassa nõukogu esimees tervise- ja tööminister Urmas Kruuse. „Näiteks lisandub uuest aastast erinevate diagnoosidega inimeste raviks teenuseid, mis seni on olnud kättesaadavad üksnes väljaspool Eestit,“ lisas minister.

Järgmisest aastast laienevad perearsti võimalused patsientide vajalikele uuringutele suunamisel – luuakse teraapia fond ning suurendatakse uuringufondi 5% võrra. Muudetakse ka kvaliteedi lisatasu maksmise aluseks olevaid indikaatoreid ning lisatasu piirhinda. E-konsultatsiooni erialade hulk laieneb hematoloogi, neuroloogi ning pediaatri juurde suunamise võimalusega. Muudatuse tulemusel on alates 2015. aastast  võimalik saada e-konsultatsiooni teenust 8 erialal – uroloogia, endokrinoloogia, kõrva-kurgu-ninahaigused, kopsuhaigused, reumatoloogia, pediaatria, neuroloogia ning hematoloogia.

Eriarstiabis lisati mitmeid uusi tõenduspõhiseid ning kulutõhusaid teenuseid, mis annavad inimestele senisest mitmekülgsemad võimalused vajaliku arstiabi saamisel.

Teenuste loetellu lisati haiglaravimitena ka mitmed võimalused erinevate diagnoosidega inimeste raviks, muuhulgas näiteks kaugelearenenud Parkinsoni tõve, luupuse ning hematoloogiliste patsientide raviks. Lisati ka mitmeid kaasaegseid vähiravivõimalusi  kopsukasvajate, munasarjakasvajate ning teatud tüüpi leukeemia ravis. Uue võimalusena lisatakse teenuste loetellu biosimilarid.

Koostöös erialaseltside ja teenuse osutajatega on uuendatud on iseseisva statsionaarse õendusabi ja koduõendusteenuse piirhinnad.

Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu lisandub uuest aastast ka kaks täiesti uut teenust, mis seni on inimestele olnud kättesaadavad üksnes väljaspool Eestit. Uuest aastast tasub haigekassa ka Eestis osutatud sarvkesta sildamise operatsiooni ning kraniofatsiaalse osteosünteesi resorbeerivate implantaatide komplekti eest.

Haigekassa tervishoiuteenuse loetelu on loetelu raviteenustest, protseduuridest, haiglaravimitest jm koos nende hindade ja tasumise tingimustega. Tervishoiuteenuste loetelus esitatud teenuste eest tasub haigekassa teenuse osutajale, kellel on haigekassaga sõlmitud leping, kui need on ravikindlustatud inimesele osutatud meditsiinilisel näidustusel. Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse koostöös haiglate ja erialaspetsialistidega. Kõik loetelu muutmiseks esitatud taotlused ning menetlusdokumendid on avalikustatud haigekassa kodulehel.

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)