Haigekassa nõukogu otsustas toetada 2014. aasta tervishoiuteenuste loetelu ja lõpetas eelarve esimese lugemise

 

Haigekassa nõukogu otsustas tänasel koosolekul teha sotsiaalministrile ettepanek esitada Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks 2014. aasta “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu”.  Otsusest jäeti esialgu välja õendusabi teenused, mille standardite osas jätkub arutelu.   Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross: „Teenuste loetellu lisanduvad järgmisest aastast mitmed uued võimalused, sealhulgas südamehaiguste- ja vähiravis, mille abil saab senisest enam pakkuda patsientidele asjakohast ja kvaliteetset ravi. Samuti avarduvad järgmisest aastast perearstide võimalused üldarstiabi teenuse osutamisel – suureneb uuringufondi rahaline maht, täiendavalt luuakse eraldi tegevusfond ning võimalus õhtusteks vastuvõttudeks.“   Samuti viidi sel aastal läbi põhjalik analüüs kardiokiruriga, neuroloogia, psühhiaatria, ja taastusravi erialadel ning sellest tulenevalt kaasajastati nende erialade teenused ning piirhinnad.   Vastavalt 2012. aasta lõpus sõlmitud kollektiivleppele viidi tervishoiuteenuste piirhindadesse sisse ka muudatused tervishoiutöötajate palgakomponendi osas – arstil 8 eurot, õel 4,50 eurot ning hooldajal 2,60 eurot tunnis.   Sel aastal võeti menetlusse 113 taotlust tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks. Haigekassa juhatus tegi nõukogule ettepaneku rahuldada neist osaliselt või täielikult 59. Tervishoiuteenuste loetelu kaasajastamise mõjul kasvab tervishoiuteenuste 2014. aasta eelarve enam kui 42 miljoni euro võrra.   Nõukogu koosolekul läbis I lugemise ka haigekassa 2014. aasta eelarve, mille arutelu jätkatakse 13. detsembril.   Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
GSM 5215655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)