Haigekassa nõukogu kinnitas tingimused lepingupartnerite valikuks eriarstiabis, õendusabis ja haiguste ennetuses

Haigekassa kuulutab mai alguses välja eriarstiabi, õendusabi ja ennetusprojektide partnerite konkursi, mille eesmärk on leida lisaks haiglavõrgu raviasutustele täiendavad teenusepakkujad, kes osutavad Eesti elanikele parima kvaliteedi ja hea kättesaadavusega arstiabi. Möödunud nädalal kinnitas haigekassa nõukogu konkursil osalemise tingimused. 

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul on konkursil oluline hindamiskriteerium ravikvaliteet. „Kvaliteedinäitajatena hindame näiteks asutuse arstide pädevust ja töökogemust, diagnostikavõimalusi, samuti seda, kas asutuses hinnatakse regulaarselt patsientide rahulolu ja planeeritakse tegevusi selle tõstmiseks,“ selgitas Parv. „Osalejate hindamisel on väga olulisel kohal ka kättesaadavus: näiteks, kas teenusepakkuja on valmis võtma patsiente vastu ka õhtusel ajal või nädalavahetustel, kas raviasutusel on patsientide mugavaks teenindamiseks olemas digiregistratuur ning kas perearstile pakutakse e-konsultatsiooni võimalust,“ lisas ta. Konkursil hinnatakse ka seda, kui hästi täidab raviasutus ravikindlustuse ja tervishoiuvaldkonna õigusakte ning milline on teenuste hind.

Haigekassa kuulutab konkursi välja  mitmel eriarstiabi erialal, õendusabis ja ennetusprojektide elluviimiseks, et pakkuda inimestele  lisaks haiglateenustele suuremat valikut, sh. näiteks  silmahaiguste ravis, günekoloogias ja psühhiaatrias. Täpsed erialad, teenuste mahud ja sihtpunktid avaldatakse hankes.

Konkurss kuulutatakse välja mai alguses riigihangete keskkonnas ja  osaleda võivad kõik tingimustele vastavad teenusepakkujad. Konkursiga leitud uute partnerite lepingud kehtivad alates 2018. aasta IV kvartalist alates kolm aastat.  Valikupartneritelt ostetavate teenuste maht ühes aastas on ligikaudu 65 miljonit eurot.