Haigekassa nõukogu kinnitas järgmise nelja aasta kulude ja nende katteallikate põhimõtted

Haigekassa nõukogu kinnitas teisipäeval toimunud koosolekul haigekassa arengukava ning järgmise 4 aasta ravikindlustuseelarve kulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtteid. Esimese lugemise läbis ka haigekassa 2015. aasta eelarve.

Haigekassa nõukogu esimees tervise- ja tööminister Urmas Kruuse kinnitas, et haigekassa kulude katteallikad järgnevaks neljaks aastaks tagavad riikliku ravikindlustussüsteemi finantstugevuse.  „Kahtlemata tuleb  kiiresti muutuvas olukorras suhtuda ressursside planeerimisse vastutustundlikult ning ka mõnevõrra konservatiivselt,“ rõhutas ta.

„Samas on tervishoiuteenuste rahastamise kasv siiski vajalik kvaliteetse arstiabi õigeaegse kättesaadavuse ja tervishoiutöötajate konkurentsivõimelise palgataseme hoidmiseks ning kaasaegsete ravivõimaluste ja teiste ravikindlustushüvitiste tagamiseks elanikkonnale.“

Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross:  „Kinnitatud finantsraamistikust lähtudes esitab haigekassa juhatus nõukogule haigekassa järgmise aasta eelarve teise versiooni novembriks, mis määrab 2015. a. konkreetemad suunad ravikindlustuse vahendite planeeritud jaotuseks arstiabi valdakondade, samuti teiste kindlustushüvitiste vahel. Järgmise aasta eelarvet ette valmistades juhindume haigekassa arengukava prioriteetidest, tõhustades ja arendades ravikindlustuspaketti tervikuna.“

„Teeme jätkuvalt kõik endast oleneva, et lisada uusi tõhusaid raviteenuseid, ravimeid ja meditsiiniseadmeid haigekassa poolt rahastatavate tervishoiuteenuste loetellu, toetada meditsiinitöötajate konkurentsivõimelist töötasu ning hoida tervishoiuteenuste kättesaadavust riiklikus solidaarses ravikindlustuses eelolevatel aastatel,“ selgitas Ross.  „Oluline on tugevdada esmatasandit, toetada eriarstiabis uute tõenduspõhiste teenuste kasutuselevõttu ja kättesaadavust ning edasi liikuda õendusabi teenuste arendamisega eelolevatel aastatel."  

Haigekassa juhatus tutvustas nõukogule käesoleval aastal valminud hambaravi terviklikku analüüsi ning tegi ettepanekud hambahaiguste ennetemiseks ning ravi arendamiseks eelolevatel aastatel. Analüüsist nähtus, et esmatähtis on suurendada kogu elanikkonna teadlikkust suuhügieenist ning hambahaiguste ennetusest, mis on aluseks õigeaegselt hambaarsti poole pöördumisel nii laste kui täiskasvanute puhul. Samuti käsitles analüüs hambaravi korralduse rahvusvahelisi kogemusi ning sellest tulenevaid järeldusi ja võimalusi. Analüüsi tulemusi arutab haigekassa juhatus nüüd erialaseltsiga ning annab nõukogule ülevaate järgmistest sammudest käesoleva aasta lõpus.

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)