Haigekassa nõukogu kinnitas 2015. aasta eelarve

PRESSITEADE
16.01.2015

Täna toimunud koosolekul kinnitas haigekassa nõukogu 2015. aasta eelarve kogumahuga 952,7 miljonit eurot. Eelarvekasv võrreldes möödunud aasta eelarvega on 5,1 %.

Suurima osakaalu haigekassa tervishoiuteenuste eelarves moodustab eriarstiabi teenuste rahastamine, milleks on käesoleval aastal planeeritud 549 miljonit eurot. Eriarstiabi eelarvekasv võrreldes möödunud aastaga on ligi 26 miljonit eurot (5%). Kasvu on peamiselt mõjutanud haigekassa nõukogu poolt toetatud tervishoiutöötajate palgatõus ning tervishoiuteenuste loetelu kaasajastamine, uute teenuste lisandumine ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamisega seotud tegevused.
Tervishoiutöötajate palgakasvu osa teenuste hindades on 27 miljonit eurot.

Üldarstiabi rahastus kasvab käesoleval aastal ligi 8%, moodustades 92 miljonit eurot. Üldarstiabi peamine kasv tuleneb 2015. aastast lisanduvast uuest, nn teraapiafondist, perearsti kvaliteedi lisatasu süsteemi muutusest, teise pereõe teenuse rakendamise kasvust ja uuringufondi piirmäära kasvust 5% võrra.

Haigekassa peab oluliseks toetada õendusabi tegevuste järjest kasvavat osatähtust ja see väljendub õendusabi eelarve jätkuvas ennakkasvus võrreldes teiste tervishoiuteenuste liikidega. Õendusabi rahaliseks mahuks on 2015. aastal planeeritud 27 miljonit eurot, mis on 13% suurem võrreldes 2014. aastaks planeerituga.

2015. aasta hambaravi eelarveks on planeeritud 22,6 miljonit eurot, mis on võrreldes 2014. aasta eelarvega 6% rohkem. Haigekassa hambaravi eelarve sisaldab peamiselt alla 19-aastaste laste ja noorte hambaravi ja hambahaiguste ennetamise kulusid. Prioriteediks on laste hambahaiguste ennetuse ja ravi teenuste vajadusele vastav kasutamine ja hõlmatuse suurendamine kõigis earühmades kõigis maakondades.

Soodusravimite hüvitamiseks on 2015. aasta eelarves ette nähtud 111,6 miljonit eurot, mis on 1,6 miljoni euro võrra suurem 2014. aasta eelarvest. Meditsiiniseadmehüvitisteks on planeeritud 9,4 miljonit eurot, mis on 4% enam kui möödunud aastal. 

Ajutiste töövõimetushüvitise maksmiseks haigekassa kindlustatule on käesoleval aastal planeeritud 102,6 miljonit eurot, mis on 2014. aasta eelarvest 6% suurem. Eelarvekasv on tingitud peamiselt keskmise päevapalga suurenemisest.

Lisaks rahastab haigekassa Eesti ravikindlustatud inimeste ravi välisriigis, maksab mitmeid rahalisi hüvitisi, sh hambaravi- ja proteesihüvitisi ning täiendavat ravimihüvitist.

Eelarve leiate kodulehe eelarvete lehelt

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)