Haigekassa nõukogu kinnitas 2014. aasta majandustulemused

PRESSITEADE
05.05.2015

Eile toimunud koosolekul kinnitas haigekassa nõukogu 2014. aasta majandusaasta aruande. Lõppenud aastal rahastas haigekassa tervishoiuteenuseid, ravimeid ning erinevaid hüvitisi kokku 908 miljoni euro eest, mis on 78 miljonit enam kui aasta varem.

Tervishoiuteenuste eelarvest rahastatakse haiguste ennetamise, üldarstiabi, eriarstiabi, õendusabi, hambaravi ning tervise edenduse valdkondi. Kokku rahastati tervishoiuteenuseid 2014. aastal 664 miljoni euro eest. 

2014. aastal rahastati perearstiabi 82,2 miljoni euro eest, mis on 6,2 miljonit eurot enam kui aasta varem. 2014. aasta algusest rahastatakse ka perearstidele eraldiseisvalt tegevusfondi perearsti käeliste tegevuste motiveerimiseks. Uue teenusena esmatasandil loodi tööajavälised vastuvõtud.

Eriarstiabi rahastuseks kujunes möödunud aastal ligi 529 miljonit eurot, mille eest osutati enam kui 3,2 miljonit ravijuhtu haigekassa kindlustatutele. Võrreldes möödunud aastaga kasvas eriarstiabi rahastamine 47 miljonit eurot, mis võimaldas osutada ligi 90 tuhat vastuvõttu enam kui eelmisel aastal.

2014. aasta neljandas kvartalis toimus 73% haiglavõrgu arengukava haiglate esmastest plaanilistest ambulatoorsetest eriarstiabi vastuvõttudest ravijärjekorra lubatud maksimumpikkuse (kuni 42 kalendripäeva) jooksul. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on esmaste plaaniliste vastuvõttude arv kasvanud 11 tuhande vastuvõtu võrra, sh on ravijärjekorra maksimumpikkuse piires toimuvate vastuvõttude arv kasvanud 4 tuhande vastuvõtu võrra. Ooteajad eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule on pikad eeskätt Tallinna ja Tartu haiglates. Patsientide soov pääseda ravile kesk- ja regionaalhaiglatesse on suurem kui haiglate võimalused ambulatoorsete vastuvõttude pakkumiseks.

2014. aastal tasus haigekassa raviasutustele 57 tuhande õendusabi ravijuhu eest 24,5 miljonit eurot. Õendusabi rahaliseks mahuks planeeriti 2014. aastal 23,9 miljonit eurot, mis oli 16% suurem kui 2013. aasta õendusabi raviteenuste rahastus. Eelarve ennakkasv võrreldes teiste tervishoiuteenuste liikidega tulenes tervishoiutöötajate palgakokkuleppest ning vajadusest toetada õendusabi tegevuste järjest kasvavat osatähtsust.  

2014. aastal rahastas haigekassa 147 tuhandele lapsele osutatud hambaravi. Laste arv, kellele osutatud hambaravi ja hambahaiguste ennetuse teenuseid haigekassa rahastas, on 2013. aasta võrdluses kasvanud 1100 lapse võrra.

Aastal 2014 hüvitati kindlustatutele soodusravimeid kogusummas 109,8 miljonit eurot. Ravimihüvitiste rahastus kasvas võrreldes 2013. aastaga 6,2%.Soodusretseptide arv on kasvanud võrreldes eelmise aastaga 3%, see peegeldab ravimikasutuse tõusu, mis on eriti väljendunud kallihinnaliste 100% kompenseeritavate soodusravimite osas.  2014. aastal väljastati arstide poolt toimeainepõhiselt juba 86% retseptidest. Toimeainepõhine retsept võimaldab inimesel apteegis valida endale sobivaima hinnaga ravim sama toimeainega ravimite seast.

Ajutise töövõimetuse hüvitised olid 2014. aastal 103,9 miljonit eurot, mis on 9,8 miljonit eurot rohkem kui eelneval aastal. Töövõimetushüvitised kasvasid 2013. aastaga võrreldes 10%, ületades eelarvet 8% võrra. Eelarve ületamise põhjuseks oli prognoositust suurem keskmise palga, töötavate kindlustatute arvu ja sünnituslehtede arvu kasv.

Piiriülest arstiabi rahastas haigekassa möödunud aastal veidi enam kui 10 miljoni euro eest, sh plaanilist ravi välisriigis 3,9 miljoni eest ning 6,1 miljoni euro eest Euroopa Liidu õigusaktidega Eesti ravikindlustatutele loodud võimaluste kasutamise eest. Plaanilise ravi puhul on haigekassa 2014. aasta jooksul üle võtnud tasu maksmise kohustuse 248-l korral. Nendest 58 otsust tehti plaanilise välisravi kohta, 166 välisuuringute teostamiseks ning

24 kindlustatu puhul otsiti luuüdi mittesugulusdoonorit.  Keelduvaid otsuseid on tehtud 8 juhtumi korral ehk rahuldatud taotluste osakaal on 97%. 2014. aastal käis enim patsienteravil või uuringutel Soomes ja Saksamaal. Geeniuuringuid tehti enim Hollandis ja Belgias.

Haigekassa hüvitab kindlustatutele vajalikke meditsiiniseadmeid, mille abil on võimalik ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise. 2014. aastal hüvitati meditsiiniseadmeid ligi 9 miljoni euro eest, mis on võrreldes 2013. aastaga kasvanud üle 5%. See on ootuspärane, kuna 2014. aasta algul lisandus meditsiiniseadmete loetellu uus meditsiiniseadmete rühm ning täiendati mitmeid rühmi uute toodetega ja muudeti hüvitamise tingimusi. Haigekassa poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete kasutajate arv on kasvanud üle 24%.

Haigekassa majandusaasta aruanne on kättesaadav kodulehe statistika ja finantsaruannete rubriigis: https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/aruanded-eelarved-statistika

 

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)