Haigekassa nõukogu kinnitas 2014. aasta eelarve

Täna toimunud nõukogu koosolekul kinnitati  haigekassa 2014. aasta eelarve. Eelarve kogumahuks on 906 miljonit eurot, mis on ligi 8% enam kui möödunud aastal. Enim kasvab eelarves üldarstiabi ja õendusabi rahastus.

Suurima osa haigekassa eelarvest moodustab 523 miljoni euroga eriarstiabi rahastus, mis võrreldes möödunud aastaga on kasvanud veidi enam kui 9%.  Eriarstiabi eelarvekasvu mõjutas oluliselt uute tervishoiuteenuste lisandumine haigekassa tervishoiuteenuste loetellu.

Haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossi sõnul on nõukogu heaks kiitnud 59 taotluse alusel uute teenuste lisamise tervishoiuteenuste loetellu.  „See avardab märkimisväärselt seniseid ravivõimalusi muuhulgas näiteks vähi- ja südamehaiguste ravis, samuti on koostöös erialaseltsidega on uuendatud neurokirurgia, kardiokirurgia, psühhiaatria ja neuroloogia eriala tervishoiuteenuste loetelu,“ selgitas Ross.

Palgakasvu osa teenuste hindades on kokku 20,1 miljonit eurot. Lisaks on haigekassa eelarves arvestatud Eesti Haiglate Liidu taotlusega, millest lähtuvalt suurendati tervishoiuteenustes kommunaal- ja hoolduskulude ning patsiendi halduse kulude osa.

Suurim eelarvekasv haigekassa 2014a eelarves moodustab õendusabi rahastus, mis suureneb möödunud aastaga võrreldes 14%. Haigekassa nõukogu esimehe Taavi Rõivase kinnitusel kasvab vajadus õendus- ja hooldusravi järele iga aastaga. „Haigekassa eelarves kasvab õendusabi rahastus kõige kiiremini, mis tähendab, et õdedel on patsiendi jaoks veerandi jagu rohkem aega,“ kinnitas Rõivas.  

Perearstiabi rahastus kasvab käesoleval aastal 10%, mille on tinginud  teise  pereõe võimaluse laialdasem  kasutamine praksistes, uute erialade lisandumine e-konsultatsiooni teenusesse, tööajavälise lisatasu võimaluse ning perearsti tegevusfondi loomine, samuti IT  ja koolituste jaoks eraldatud vahendite kasv. Uuendused aitavad kaasa Eesti perearstisüsteemi arendamisele ja seega kvaliteetse esmatasandi tervishoiu kättesaadavuse tagamisele kindlustatutele.

Eelarve koos seletuskirjaga on leitav Haigekassa kodulehelt.  

 

Katrin Romanenkov                    
Avalike suhete juht
GSM 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)