Haigekassa nõukogu arutas lepingupartnerite valiku asjaolusid

9. märtsil toimunud Eesti Haigekassa nõukogu koosolekul arutati eriarstiabi, õendusabi ja ennetuse valikupartnerite lepingu konkursi asjaolusid. Nõukogu otsustas aprillikuus toimuval nõukogu koosolekul veelkord põhjalikult vaagida teenusepakkujate hindamise aluseks olevaid kriteeriume. Sellest tulenevalt kuulutatakse lepingupartnerite valiku hange välja juunikuus. Seniste valikupartneritega pikendatakse lepinguid 3 kuu võrra.

Haigekassa sõlmib valikupartneritega uued lepingud kolmeks aastaks. Täna kehtivad lepingud sõlmiti 2014. aastal.  

Haigekassa ülesandeks on ravikindlustuse ressursside ulatuses tagada kõigile Eesti ravikindlustatud inimestele vajaliku arstiabi kättesaadavus võrdsetel alustel. Meie põhipartneriteks on haiglavõrgu haiglad. Valiku eesmärgiks on tagada kindlustatutele raviteenuste kättesaadavus juhul kui haiglavõrgu arengukava haiglad ei kata kindlustatud isikute vajadust teenuste järele.