Haigekassa nõukogu arutas järgmise aasta eelarvet

Täna arutati haigekassa nõukogus järgmise aasta tervishoiuteenuste loetelu ja eelarve esimest versiooni. Eelarves on olulisel kohal perearstiabi arendamine  ning tervishoiuteenuste loetelu täiendamine kaasaegsete ravivõimalustega . Samuti on eelarvesse arvestatud vahendid kollektiivleppe tingimuste täitmiseks.  2014. aasta  tuludeks on  903,4 miljonit eurot, mis on ligi 9% suurem kui käesoleval aastal.

1.novembril toimunud koosolekul arutas haigekassa nõukogu 2014. aasta eelarveprojekti. Haigekassa nõukogu esimees Taavi Rõivase sõnul mõjutavad järgmise aasta tervishoiuteenuste rahastamist oluliselt kollektiivleppe täitmisest tulenev tervishoiutöötajate palgatõus, üldarstiabi eelarvekasv, eriarstiabi teenuste loetelu märkimisväärne laiendamine ning hooldusravi lisarahastamine.   „Tervishoiutöötajate palgatõusuks oleme järgmise aasta eelarves ette näinud 20,1 miljonit eurot,“ rääkis Rõivas. „Samuti suurendame Eesti Haiglate Liidu ettepanekul tervishoiuteenustes patsiendi halduse, kommunaal- ning hoolduskulude osa.“ Nimetatud kulude katteks eraldab haigekassa eelarvest 10,3 miljonit eurot.   Haigekassa juhatuse esimees Tanel Rossi sõnul panustatakse järgmise aasta eelarves märkimisväärselt tervishoiuteenuste loetelu kaasajastamisse. „Teenuste loetellu lisanduvad mitmed uued teenused muuhulgas näiteks  südamehaiguste- ja vähiravis. Samuti on koostöös erialaseltsidega on  uuendatud neurokirurgia, kardiokirurgia, psühhiaatria ja neuroloogia eriala tervishoiuteenuste loetelu.“ Perearstiabi rahastus  suureneb eelarves veidi enam kui 10%. Tõuseb pea- ja baasraha ning uuringufond, uuena  lisandub perearsti tegevusfond. Täieneb e-konsultatsiooni erialade loetelu, mis võimaldab perearstidel mugavamalt konsulteerida eriarstidega.  On lisandunud perearstide ja -õdede õhtuse ning nädalavahetuse vastuvõtu võimalused.  Ühtlasi kaasajastatakse hooldusravi rahastamist.    Eelarve I lugemine ja tervishoiuteenuste loetelu kinnitamine toimub 13. novembril.    Lisaks võeti tänasel nõukogu koosolekul vastu otsus lepingupartnerite valiku asjaolude ning  meditsiiniseadmete loetelu täiendamise osas.   Lisainfo: Katrin Romanenkov      
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
GSM 5215655