Haigekassa nõukogu arutas järgmise aasta eelarvet

PRESSITEADE
25.11.2014
Haigekassa nõukogu koosolekul arutati haigekassa 2015. a eelarvet ning anti juhatusele suunised esitada nõukogule kolmandaks lugemiseks eelarveprojekt, mis võimaldab vastavalt eelkokkuleppele tervishoiutöötajate palgatõusu alates 1. jaanuarist 2015, tagades samas eelarve tasakaalu ning teenuste kättesaadavuse tänasel tasemel.

Lisaks otsustas nõukogu teha töö- ja terviseministrile ettepaneku kinnitada meditsiiniseadmete loetelu ning esitada Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks uuendatud tervishoiuteenuste loetelu 2015. aastaks.
Tervise- ja tööminister Urmas Kruuse peab väga oluliseks, et Eesti Haigekassa nõukogu toetas tervishoiutöötajate palgatõusu ning pidas ainuvõimalikuks mitte teha seda kättesaadavuse arvelt. „Kokkulepe annab võimaluse säilitada töörahu ja keskenduda kõige olulisemale – patsientide ravimisele,“ ütles minister. „Pidasime väga oluliseks, et Eesti Haigekassa eelarve jääks tasakaalu ning palgatõus ei tuleks patsientide ja teenuste kättesaadavuse arvelt,“ lisas Kruuse.
Nõukogu pidas oluliseks täita riikliku lepitaja juures allkirjastatud eellepingu tingimusi. Samuti võttis nõukogu seisukoha, et eelarve peab lähtuma augustikuus kinnitatud nelja aasta finantsprognoosist, mis tähendab, et haigekassa 2015. aasta eelarve tuleb planeerida tasakaalus.

Nõukogu järgmine koosolek toimub 19. detsembril.

Lisainfo:
Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)