Haigekassa motiveerib raviasutusi videovastuvõttudele tulemustasuga

Alates eelmise aasta eriolukorrast on tervishoiuteenuse osutajad üle Eesti teinud ligi 412 000 kaugvastuvõttu ning 2021. aasta algusest üle 1800 kaugteraapia seansi. Tagasiulatuvalt käesoleva aasta algusest hakkab haigekassa teenuseosutajad toetama patsientidele videosilla võimaldamise eest lisanduva tulemustasuga.

Aasta tagasi alustasid tervishoiuteenuse osutajad kaugvastuvõttude pakkumisega, et patsiendid ei jääks eriarstiabi vastuvõttude katkemise tõttu abita. Praeguseks on kaugvastuvõtud laiemalt kasutusel ning lisandunud on ka kaugteraapia. Kaugteenuseid viiakse praegu läbi nii telefonivestluse kui ka videopildi vahendusel. Kui videosilla kasutamine kaugteenuste juures on praegu kolme protsendi juures kõikidest vastuvõttudest, siis 2021. aastal loodab haigekassa selle koos teenuseosutajatega tõsta vähemalt kümne protsendi peale.

Haigekassa kaugteenuste projektijuhi Jaarika Järviste sõnul näitab patsientide tagasiside, et inimesed ootavad videovastuvõttu. Selle head mõju kinnitavad ka uuringud. „Pelgalt telefoni teel toimuv vastuvõtt võib küll paista mugavam, kuid inimene omastab enam kui 50 protsenti infost pildi teel, sealt edasi tulevad alles heli ja tekst,“ selgitas Järviste.  

„Teineteise nägemine aitab luua usaldust. Vestluskaaslase miimika, ilmete ja kehahoiaku nägemine on väärtuslik nii patsiendile kui ka tervishoiutöötajale, kelle jaoks annab patsiendi nägemine enam kindlustunnet, et info on tõe-poolest inimeseni jõudnud,“ loetles Järviste videovastuvõtu plusse.

Platvorm või kanal, mille kaudu videovastuvõtte läbi viia, jääb teenuseosutaja valida. Küll aga tuleb selle valikul silmas pidada ka haigekassa nõutud viit kriteeriumit, mille täitmisel tulemustasu makstakse: teenuseosutajal tuleb koostada riski- ja mõjuhinnang, panna kirja patsiendijuhised, tagada krüpteeritud andmevahetus, elektrooniline isikutuvastus ning võimalus edastada oma valitud platvormi kaudu patsiendile vastuvõtu lõpus ka tagasisideküsimustik.

Tulemustasu maksab haigekassa tervishoiuteenuse osutajatele, kes on selleks avalduse esitanud. Haigekassa jälgib avalduse esitanute lävendi ületamist automaatselt. Tulemustasu saamiseks peab raviasutuses vähemalt viis protsenti vastava eriala vastuvõttudest toimuma kaugteel ja kümme protsenti neist kaugvastuvõttudest peab omakorda olema läbi viidud videosilla vahendusel. Patsientide rahulolu videovastuvõtuga peab tagasisideküsitluse põhjal olema vähemalt 70 protsenti.

Tulemustasu makstakse asutusele olenevalt läbiviidud videovastuvõttude arvust. Kõige rohkem on võimalik asutusel ühe eriala kohta tulemustasu saada kuni 3200 eurot ühes kalendrikuus. Sel juhul on videovastuvõtte tehtud 1001 korda või enam. Haigekassa plaanib videovastuvõttude kasvu sel aastal läbi tulemustasu investeerida kuni 200 000 eurot.

Haigekassa alustas kaugteenuste arendamisega 2020. aasta alguses. Selle eesmärk on parandada ravi kättesaadavust, järjepidevust ja kvaliteeti ning toetada patsienti oma tervise eest hoolitsemisel. Tänaseks rahastab haigekassa kaugteenustena nii kaugvastuvõtte kui ka -teraapiaid.

Kõige populaarsem kaugvastuvõttude eriala on psühhiaatria, kus ka praegu toimub 20% vastuvõttudest kaugteel. Sellele järgneb günekoloogia, kus kaugteel toimub 16‒17% vastuvõttudest, ning endokrinoloogia, kus kaugvastuvõtte on 13%.