Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu täieneb ligi 200 nimetuse võrra

Haigekassa nõukogu kehtestas 1. novembri koosolekul haigekassa meditsiiniseadmete loetelu 2014. aastaks.  Loetellu lisandub ligikaudu 170 nimetust olemasolevatesse seadmerühmadesse ning üks uus meditsiiniseadmete rühm.

Meditsiiniseadmete loetelu täiendamiseks esitati 2013. aastal 57 ettepanekut, millest positiivse lahenduse sai 46. Meditsiiniseade on instrument, aparaat või seade, samuti materjal või muu toode, mida inimene saab kasutada iseseisvalt ja mis on vajalik haiguse jälgimiseks, leevendamiseks või raviks.   Alates järgmisest aastast lisanduvad haigekassa poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete loetellu mitmed uued võimalused. Oluliselt laiendatakse haavasidemete ja –plaastrite, ortooside ja stoomihooldusvahendite valikut. Kõige enam uuendusi on suhkurtõvega patsientide kasutatavates meditsiiniseadmetes. Täiesti uue meditsiiniseadmete rühmana lisanduvad veresuhkru mõõtmiseks vajalikud ühekordsed torkevahendid, mille eest seni patsiendid pidid ise tasuma. Lisaks uuele seadmeterühmale laiendatakse seniseid hüvitamistingimusi ja suureneb insuliini süstimiseks kasutatavate nõelte valik. Alates uuest aastast hüvitab haigekassa glükomeetri testribasid ja insuliininõelu lisaks I ja II tüüpi diabeeti põdevatele inimestele ka muud tüüpi diabeeti ja raskekujulise hüpoglükeemia diagnoosiga isikutele.   Seoses sarnaste toodete valiku olulise laienemisega kehtestatakse piirhinnad glükomeetri testribade, insuliininõelte ja haavasidemete rühmas. Piirhinnasüsteemi rakendamine võimaldab vähendada patsientide poolt tehtavaid kulutusi. Haigekassale annab piirhinna rakendamisest saavutatav lisaressurss võimaluse kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid optimaalsemalt ja laiendada edaspidi veelgi kompenseeritavate meditsiiniseadmete valikut ning suurendada hüvitatavaid koguseid.
Seoses uuendustega meditsiiniseadmete loetelus kohtus haigekassa diabeetikuid esindavate Eesti Diabeediliidu, Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu ning Eesti Endokrinoloogide Seltsi esindajatega. Patsientide esindusühingud ja erialaorganisatsioon nõustusid kavandatava muudatuse vajalikkusega, pidades kohaseks kehtestada üleminekuaeg. Sellest tulenevalt otsustas haigekassa nõukogu glükomeetri testribade piirhinnasüsteemi rakendamisele ette näha 6-kuulise üleminekuaja. See aeg annab võimaluse kõigile patsientidele konsulteerida apteekrite ja raviarstidega, et vajadusel vahetada olemasolev seade aegsasti mõne teise soodsama maksumusega testribasid kasutava seadme vastu. Kõik osapooled pidasid väga oluliseks rakendamisele eelnevat laialdast ja aegsasti korraldatud teavitustööd. Eeltoodust lähtuvalt on haigekassa kavandanud erinevate kanalite kaudu teavitada kõiki osapooli - kindlustatuid, apteeke, erialaseltse ja patsientide esindusühinguid, meditsiiniseadmete tootjaid.
Vastavalt nõukogu otsusele rakendub glükomeetri testribade seadmerühmale piirhind 1. juulist 2014. Insuliininõelte ja haavasidemete rühmadele ning lantsettidele rakendub piirhind alates 1. jaanuarist.   Meditsiiniseadmete loetelu muudatused tehti tuginedes haigekassa ja erialaühenduste poolt esitatud ettepanekutele, tootjatega sõlmitud hinnakokkulepetele ning haigekassa ravikindlustuse hüvitiste eelarve rahalistele võimalustele. Ravikindlustuse seadus võimaldab Eesti Haigekassal kompenseerida kindlustatutele vajalikke meditsiiniseadmeid, kui need on kantud haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. Loetelu kehtestab sotsiaalminister haigekassa nõukogu ettepanekul.   Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
GSM 5215655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)