Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu lisandusid seadmed kolmele uuele diagnoosile ja laienesid meditsiiniseadmete hüvitamistingimused

Alanud aastast laienes kindlustatutele haigekassa hüvitatavate meditsiiniseadmete valik. Seejuures kompenseerib haigekassa meditsiiniseadmeid kolmele uuele patsiendigrupile, kellele varem soodustusi polnud. Väga olulise uuendusena lisandusid nahahooldusvahendid kaasasündinud sarvestumishäirega ehk raske ihtüoosiga patsientidele, kompressioontooted lümfitursetega ning ortoosid kaelatraumaga patsientidele.

Haigekassa hüvitab oma kindlustatutele selliseid kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi-vigastusi või mis aitavad ära hoida haiguse süvenemist. Alates 1. jaanuarist 2016 lisandus meditsiiniseadmete loetellu 174 uut seadet.

Käesolevast aastast paraneb meditsiiniseadmete kättesaadavus ja valik erinevate stoomidega (operatsiooni käigus tekitatud kunstlik avaus kehapinnal, mis on loodud kehale mittevajalike jääkainete eemaldamiseks organismist), kaelatraumadega, rasket ihtüoosi, harvaesinevat haigust Epidermolysis Bullosat põdevatele ning lümfitursetega patsientidele. Samuti laieneb diabeedihaigetele hüvitatavate glükomeetri testribade ja lantsettide (vereproovi võtmiseks vajalik ühekordne torkevahend) valik, operatsiooni- või traumajärgselt näidustatud ortopeediliste toodete, erinevate haavade korral kasutatavate haavasidemete ning unehäirete ravis vajalike seadmete-maskide valik.

Võrreldes eelmise aastaga tehti loetelus järgmised muudatused:

 • lisati 4 uut meditsiiniseadmete rühma – stoomilõhna neutraliseerivad vahendid (2 pakendit), kaelaortoosid (12 toodet), kompressioontooted (4 toodet) ja raske ihtüoosiga haigetele nahahoolduseks vajalikud nahahooldusvahendid (10 pakendit);
 • muudeti Epidermolysis Bullosat põdevatele patsientidele hüvitatavate haavasidemete hüvitamistingimusi tõstes haavasidemete hüvitamismäära 90%-ni ning hüvitatavate haavasidemete arvu seniselt 60 sidemelt aastas 100 haavasidemeni kuus;
 • muudeti kolo-, ileo- ja urostoomi hooldusvahendite hüvitamistingimusi järgnevalt:
  • tõsteti stoomiümbrise kaitsepadjakeste ja nahakaitsevahendite hüvitatavat kogust märkimisväärselt: seniselt 100-lt padjakeselt kuni 200 padjakese ja/või 1-lt nahakaitsevahendilt 4 nahakaitsevahendini 6 kuu jooksul. Samas mahus suurendati ka stoomiümbrise nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendite hüvitatavat kogust;
  • mitme stoomiga patsiendile hüvitatakse stoomirõngaid lähtuvalt stoomide arvust;
  • teatud eripäraga stoomiga patsientidele tõsteti hüvitatavat stoomirõngaste kogust ligi poole võrra ehk kuni 100 stoomirõngani 6 kuu jooksul;
  • tõsteti stoomipulbrite ja kaitsekreemide hüvitatavat kogust kuni 6 pulbrini või kaitsekreemini ning stoomipasta hüvitatavat kogust kuni 6 pastani 6 kuu jooksul. Varasemalt hüvitati stoomiga patsiendile 6 kuu jooksul kokku kuni 6 toodet – patsiendi valikul kas pastat, kaitsekreemi või pulbrit;
  • laiendati alkoholivaba stoomipasta hüvitamistingimusi täiskasvanud patsientidele, kes ei saa kasutada tavalist (alkoholiga) stoomipastat. Varasemalt kompenseeris haigekassa alkoholivaba stoomipastat vaid alla 15-aastastele kindlustatutele.

Haigekassa hüvitatavate meditsiiniseadmete loetelu on kinnitatud tervise- ja tööministri 22.12.2015 määrusega nr 77 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“. Määrusega ning meditsiiniseadmete hüvitamistingimuste ja piirhindadega on kõigil võimalik tutvuda Riigi Teatajas või haigekassa kodulehel.