Haigekassa maksis mullu vähiravi eest kuus miljonit rohkem kui aasta varem

2021. aastal tasus Eesti Haigekassa üle 48 000 inimese pahaloomulise kasvaja ravi eest ligemale 155 miljonit eurot, mida on sellest varasema aastaga võrreldes ligi kuus miljonit eurot rohkem. Vähkkasvajaga kaasnevaid operatsioone ja raviteenuseid ning ka vähiravimeid rahastas haigekassa enam kui 28 miljoni euro eest. 

Alates eelmise aasta algusest rahastab haigekassa mitmeid uusi ravimeid ja teenuseid, mis on muu hulgas mõeldud kopsu- ja eesnäärmevähi ning hematoloogiliste kasvajate (erinevate lümfoomide ja leukeemia) raviks. „Uute ravimite ja teenuste lisamisel lähtume sellest, et uuel ravimil on juba kasutusel olevate ravimitega eelis efektiivsuse ja ohutuse osas,“ rääkis haigekassa ravimiekspert Marta Danilov. 

Sageli lapseeas esineva pahaloomulise kasvaja (lümfoblastleukeemia) raviks on alates eelmisest aastast kättesaadav uus ravivõimalus neile patsientidele, kellele on plaanitud siirdada vereloome tüvirakke. Taolist ravi vajab aastas ligikaudu kolm patsienti ning tänu ravile pikeneb patsientide eluiga ning suureneb siirdamiseni jõudvate patsientide osakaal. 

Lisaks laienesid lümfoomi ravi korral kasutatava ravimi brentuksimab vedotiini kasutustingimused. Seda ravimit vajab keskmiselt kuus patsienti aastas ning andmetele toetudes vähendab ravim haiguse progressiooni ja patsiendi surma riski kolmandiku võrra. „Kaotasime ka varem kehtinud kasutamispiirangud vereloomehaiguste puhul laialdaselt kasutataval toimeainel nimega rituksimab, tänu millele on võimalik ravi saada suuremal hulgal inimestel,“ ütles Danilov. 

Ravimite loetelu täienes 2021. aastal ravimiga brigatiniib, mida kasutatakse kaugele arenenud kopsuvähi raviks. „Kui varasemalt on kasutusel olnud teised samasse ravimklassi kuuluvad ravimid, on nüüd arstil laiem valik, mille hulgast leida patsiendile kõige sobivam,” selgitas Danilov.  

Laienesid ka rinnavähi ravis kasutusel olevate toimeainete palbotsikliibi ja ribotsikliibi väljakirjutamise tingimused, mida on alates eelmisest aastast võimalik kasutada koos toimeainega fulvestrant. Sellist ravi vajab Eestis aastas ligemale 90 patsienti. „Samuti laienesid rinnavähiks kasutatava ravimi trastuzumabemtansiini kasutusvõimalused, mida vajab aastas suurusjärgus 25 patsienti ning mis pikendab haigusevaba perioodi poole võrra,“ lisas Danilov. 

Kaasaegsed ravimid on vaid üks oluline osa haigekassa rahastatavast vähiravist, mida täiendavad head vähi ennetuse ja diagnoosimise võimalused, kiiritus- ja toetav ravi, inimeste nõustamine ning ka järelkontroll.