Haigekassa maksab perearstidele kvaliteetse töö eest üle miljoni euro lisatasu

Iga aasta viib Eesti Perearstide Selts koostöös Eesti Haigekassaga läbi perearstikeskuste kvaliteedi hindamise eesmärgiga hinnata kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamist. 2019. aasta kvaliteedi hindamise tulemuste ja kvaliteedijuhtimise eest maksab haigekassa perearstikeskustele üle miljoni euro lisatasu.

Kvaliteedi hindamise süsteem on loodud Eesti Perearstide Seltsi algatusena ja seda viiakse läbi seltsi poolt välja töötatud kvaliteediindikaatorite (ehk küsimustiku) alusel, lähtudes kvaliteedijuhendist.

Täidetud andmete alusel kujuneb perearstikeskuste tase, mille alusel kvalifitseeruvad praksised A, B, C, D, E või F tasemele.  Seejärel toimub maist septembrini auditeerimisprotsess, kus külastatakse keskuseid kohapeal. Alati auditeeritakse esmaseid kõrgema tasemega (A ja B)  perearstikeskuseid. Lisaks toimub juhuvalik, mille alusel auditeeritakse ka teistele tasemetele tulnud praksiseid. 2019. aasta hindamise tulemusena külastati kokku 72 perearstikeskust.

„Kohapeal hindab kolme liikmeline auditeerimismeeskond näiteks seda, kas perearst on osalenud piisavalt koolitustel, kuidas on tagatud vastuvõtule registreerimine pidades silmas, et tõsisema terviseprobleemiga patsient pääseks vastuvõtule samal päeval. Kontrollitakse ka digitaalsete tervisekaartide ja patsiendi haiguslugude olemasolu tervise infosüsteemis. Samuti vaadatakse, kas pereõde osutab iseseisvaid vastuvõtte, omades selleks ka eraldi töökohta ja -vahendeid ning kas õde on läbinud erialaseid koolitusi,“ selgitab hindamisprotsessi Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige ja perearst Elle-Mall Sadrak.

Mullu viidi kvaliteedi hindamine läbi 420 perearstikeskuses, millest 92 saavutas A-taseme, 71 B -taseme ja 61 C-taseme. Rahuldava tulemuse ehk D- taseme sai 40 praksist ja sellest madalama tulemuse said üle 140 perearstikeskuse.

Alates 2016. aastast on praksiste kvaliteedi hindamise süsteem liidetud haigekassa poolt tasustatava perearsti kvaliteeditasusüsteemiga. Haigekassa partnersuhtluse osakonna peaspetsialist Elina Müürsepa sõnul maksab haigekassa A ja B taseme saavutanud perearstikeskusele, kes on täitnud kõik nõutud tingimused, kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest lisatasu kokku 1 025 588 eurot.