Haigekassa maksab perearstidele kvaliteedisüsteemi raames välja lisatasu 1,7 miljonit eurot

PRESSITEADE 01.07.2015  

2014. aastal saavutasid perearstid kvaliteediindikaatorite täitmisel läbi aastate parima tulemuse ja  haigekassa maksab tänavu juulis kvaliteedi lisatasu välja rekordarvule ehk 447-le perearstile kokku summas 1 662 492 eurot. 

„Tulemused näitavad, et järjest enam on perearstid motiveeritud kvaliteediindikaatorite jälgimise süsteemis osalema ning on haiguste ennetamisel ning krooniliste haigete jälgimisel üha aktiivsemad,“ kommenteeris tulemusi haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross.  

2014. aasta indikaatorite täitmise eest saavad tänavu lisatasu 56% perearsti kvaliteedisüsteemis osalenutest, mis on 2% enam kui eelneval aastal. Samuti on veidi kasvanud nende perearstide arv, kes saavutas maksimaalse võimaliku tulemuse - 2013. aastal oli neid 367, eelmisel aastal 374, seega tulemused on järjest positiivsemad. Perearsti kvaliteedisüsteemis osalemine ja heade tulemuste saavutamine annab patsientidele turvatunde, et nende terviseküsimustega tegeletakse aktiivselt, haigusi püütakse ennetada ja vajadusel toimub nende seisundi pidev monitoorimine, mis aitab tervist maksimaalselt säästa. Lisatasu erialase lisapädevuse (perearsti ja pereõe erialase sertifitseerimise hindamine, tavaraseduste jälgimine, pisikirurgiliste operatsioonide teostamine) eest saab 186 perearsti.

Perearsti kvaliteedisüsteemis osalemise kasv on küll viimastel aastatel tagasihoidlik, kuid arvestades, et kvaliteedisüsteemis osaleb 96% kõigist perearstidest, on vaid üksikud perearstid senini loobunud kvaliteedisüsteemis osalemisest. Alates 2015. aastast on kokkuleppel Eesti Perearstide Seltsiga kvaliteedisüsteemis osalemine kohustuslik, mis ühtlasi tagab, et kõik kindlustatud saavad infot oma perearsti tulemuste kohta haigekassa kodulehelt.

Kvaliteedi lisatasu maksab haigekassa välja ühekordse maksena. Indikaatorite täitmise eest on perearstil võimalik saada maksimaalselt 5349,41 eurot, seda juhul kui keskuses töötab ka teine pereõde. Lisaks suureneb hea ja väga hea tulemuse saavutanud perearstidel uuringuteks ja protseduurideks ettenähtud vahendite maht 3% võrra.

Perearstide kvaliteediindikaatorite süsteemi arendab haigekassa koostöös Eesti Perearstide Seltsiga ning see rakendati 2006. aastal. Kvaliteediindikaatoriteks on tegevused, mis on suunatud haiguste tekkimise ja ägenemiste vältimisele ning tüsistuste ärahoidmisele. Valitud on haigusrühmad, mille mõju elanike tervisele ja suremusele on suurim ning indikaatorid, mille osas on rahvusvaheliselt kinnitatud tõenduspõhisus tegevuste mõjust inimeste tervisele (nt kõrgvererõhktõbi, suhkurtõbi).

Kvaliteedisüsteemi arendatakse pidevalt edasi. „Kindlasti peame 2015. ja järgnevatel aastatel välja töötama uued kvaliteedi indikaatorid, mis hindavad patsiendi terviklikku käsitlust krooniliste haigustega isikute jälgimisel ning tulemusindikaatorid, mis hindavad patsiendi tervisetulemi paranemist läbi perearsti põhjaliku töö, seda loomulikult koostöös Eesti Perearstide Seltsiga,“ ütles Tanel Ross.

Tugev ja tulemuslik perearstisüsteem tähendab ka valmisolekut arenemiseks, inimestele uute teenuste pakkumiseks ja uute vastutuste võtmiseks. Kahtlemata väärivad täna tunnustust kõik need, kes selle vastutusrikka ülesande endale võtnud on,“ lisas ta.

Lisainfo:

Kertu Eensaar
Kommunikatsiooni peaspetsialist
Eesti Haigekassa
Tel 6208 459
kertu.eensaar [at] haigekassa.ee (kertu[dot]eensaar[at]haigekassa[dot]ee)