Haigekassa maksab perearstidele kvaliteedisüsteemi raames välja lisatasu 1,4 miljonit eurot

2013. aastal saavutasid perearstid kvaliteediindikaatorite täitmisel läbi aastate parima tulemuse ja haigekassa maksab tänavu juulis kvaliteedi lisatasu välja rekordarvule ehk 434-le perearstile kokku summas 1 386 045 eurot.

„Kaheksa aasta tulemused näitavad, et järjest enam on perearstid motiveeritud kvaliteediindikaatorite jälgimise süsteemis osalema ning on haiguste ennetamisel ning krooniliste haigete jälgimisel üha aktiivsemad,“ kommenteeris tulemusi haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross. „See tagab patsientidele turvatunde ja tähendab, et üha enam on neid patsiente, kelle seisundit pidevalt monitooritakse. Mis omakorda on vähendanud ka haigusega kaasnevaid tüsistusi ning patsientide kroonilised haigused on kontrolli all.“

2013. aasta indikaatorite täitmise eest saavad tänavu lisatasu 54% osalenutest. Samuti on kasvanud nende perearstide arv, kes saavutas maksimaalse võimaliku tulemuse - 2012. aastal oli neid 328, mullu juba 367. Lisatasu erialase lisapädevuse (perearsti ja pereõe erialase sertifitseerimise hindamine, tavaraseduste jälgimine, pisikirurgiliste operatsioonide teostamine) eest saab 146 perearsti.

Perearsti kvaliteedisüsteemis osalemise kasv on küll viimastel aastatel pidurdunud, kuid arvestades, et kvaliteedisüsteemis osaleb kokku 97% kõigist perearstidest jääb mitte osalejate ring aasta-aastal mõne perearsti võrra siiski vähemaks (2012. aastal osalejaid 772, 2013. aastal 775).

Kvaliteedi lisatasu maksab haigekassa välja ühekordse maksena ning indikaatorite täitmise eest on perearstil võimalik saada olenevalt kas keskuse töötab ka teine pereõde kuni 4755,03 eurot. Lisaks suureneb hea ja väga hea tulemuse saavutanud perearstidel uuringuteks ja protseduurideks ettenähtud vahendite maht tänavu 3% võrra.

Perearstide kvaliteediindikaatorite süsteemi arendab haigekassa koostöös Eesti Perearstide Seltsiga ning see rakendati 2006. aastal. Kvaliteediindikaatoriteks on tegevused, mis on suunatud haiguste ägenemiste vältimisele ja tüsistuste ärahoidmisele. Valitud on haigusrühmad, mille mõju elanike tervisele ja suremusele on suurim ning indikaatorid, mille osas on rahvusvaheliselt kinnitatud tõenduspõhisus tegevuste mõjust inimeste tervisele (nt kõrgvererõhktõbi, suhkurtõbi).

Perearstide kvaliteedisüsteemist ja tulemustest maakondade lõikes saab lugeda lähemalt haigekassa kodulehelt aadressil: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/perearst/kvaliteedisusteem.

Lisainfo: Kertu Eensaar Kommunikatsiooni peaspetsialist Eesti Haigekassa 6208 459 kertu.eensaar [at] haigekassa.ee (kertu[dot]eensaar[at]haigekassa[dot]ee)