Haigekassa kuulutas välja veel kaks tervise edenduse projekti hanget

Eesti Haigekassa on kuulutanud riigihangete registris välja kaks tervisedenduse projekti hanget:

Sõlmitavate lepingute perioodiks on kolm aastat.

Hanke väljakuulutamise otsused, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist.