Haigekassa kuulutas välja eriarstiabi riigihanke

Haigekassa kuulutas eile välja eriarstiabi riigihanke, sõlmitavate lepingute periood on viis aastat ja rahaline maht kokku ligi 300 miljonit eurot. See moodustab ligikaudu 7% kogu Eestis pakutavast eriarstiabi mahust. Ülejäänud 93% eriarstiabist osutavad haiglad.

Haigekassa eriarstiabi hange on suunatud erasektoris eriarstiabi osutavatele teenusepakkujatele, mille kaudu haigekassa laiendab eriarstiabi pakkujate ringi. Pakkumusi saavad eratervishoiuteenuse pakkujad riigihangete keskkonda üles laadida 30. oktoobril kuni kella 12.

Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas ütles, et eelmise hankega võrreldes alustas haigekassa sel korral hanget vara ning uued lepingu peavad hanke tulemusel olema sõlmitud 1. oktoobril 2021. Uued hankelepingud kehtivad varasema kolme aasta asemel viis aastat.

„Samuti kaasasime hanke ettevalmistusesse erialaseltse ja Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu ning küsisime veel kevadelgi hanke kohta teenuseosutajatelt tagasisidet. Meile laekus mitmeid häid ettepanekuid, mida ka hankes arvestasime,“ rääkis Tähnas.

Hankes lepinguni jõudmiseks tuleb teenuseosutajatel ületada teatud tase, mis on erialanepõhine ja koosneb kättesaadavusest, kvaliteedist ning õiguskuulekusest. Tähnas toonitas, et hange on sel korral erialapõhine ning ka maakonnapõhine. „Ehk kui keegi soovib osaleda samal erialal, aga mitmes maakonnas, tuleb hankedokumentatsioon esitada iga maakonna kohta eraldi. Sama kehtib ka erialade kohta,“ täpsustas Tähnas.

Haigekassa tervisehoiuteenuste loetelu ehk hinnakirja hindadest soodustuse pakkumine ei ole sel korral eriliselt suure määraga. Kui pakkuja ületab kättesaadavuse, kvaliteedi ja õiguskuulekuse nõuded, pole soodustust vaja teha.

Hanke kohta korraldatakse 15. septembril digikanalite kaudu infopäev, kus räägitakse hanke põhimõtetest ja vastatakse küsimustele. Lisateave infopäeva kohta avaldatakse selle nädala lõpuks haigekassa kodulehel.

„Me soovime, et pakkujatel oleks selge, kuidas pakkumust teha, mida hinnatakse ja kuidas toimub edukaks tunnistamine. Mõistame, et riigihanke pakkumuste koostamine ei ole teenuseosutajate igapäevatöö, mistõttu soovime anda võimalikult palju näpunäiteid, et kõik etteantud lati ületanud eriarstiabi teenuse pakkujad jõuaksid ka meiega lepingusse. Just seetõttu oleme andnud dokumentide ettevalmistamiseks aega kaks kuud,“ lisas Tähnas.

Hanke maht läheb erialati ja maakonniti jagamisele etteantud taseme  ületanud ja edukaks tunnistatud osalejate vahel. Hanke partneril on aga võimalus enda lepingu mahtu ka igal aastal suurendada. Ehk kui esialgne maht sõltub lävendi ületajate hulgast ja nende reaalsest võimekusest teenust osutada, siis edasine on arstide ja patsientide kätes.

Lepingu mahtu on igal aastal võimalik kuni 20% suurendada. Selleks hindab haigekassa lepingu eelnevat täitmist, esmaste vastuvõttude arvu ja ravi korraldust. „Ehk kui arst teeb head tööd ja inimesed soovivad tema juures käia, suurendame ka tema vastuvõttude arvu,“ tõi Tähnas näite. 

Hankes on lepingumahu kujunemisel väga oluline võimekuse hindamine ehk kui palju arste ja ruume on kliinikul reaalselt kasutada. Seda hindavad selles hankes lisaks haigekassale ka Terviseameti töötajad.

Tähnas rõhutas veelkord, et haigekassa erasektorist soetatav eriarstiabi on täiendav võimalus haiglates pakutavale eriarstiabile ehk lõviosa eriarstiabist hange ei puuduta.

Haigekassa ennetuse ja õenduse hanked jõuavad hankeregistrisse septembri keskpaigas.