Haigekassa kutsub üles tegema ravimite ostul mõistlikke valikuid

PRESSITEADE 19.03.2015   Haigekassa alustas teavituskampaaniat, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust retseptiravimite valikul ja suurendada riigiportaali eesti.ee retseptivaate kasutajate  hulka.  Suurem teadlikkus aitab inimestel teha mõistlikke valikuid ning vähendada  kulutusi retseptiravimite ostmisel.    Aasta aastalt kasutavad inimesed oma terviseseisundi parandamiseks või säilitamiseks aina enam ravimeid ning soodusretseptide arv kasvab igal aastal 3-4%.  Lõppenud aastal oli soodusretseptide arv 7,8 miljonit ja haigekassa hüvitas soodusravimeid kindlustatutele ühtekokku ligi 110 miljoni euro eest. Eeltoodud summale lisaks tasuvad väiksemas ulatuses ka kindlustatud ise ravimite ostmisel.   Et inimeste kulutused ravimitele ei kujuneks ebamõistlikuks, on oluline teadlikkus toimeainepõhisest retseptist ja valikuvõimalustest apteegis.   Inimeste teadlikkuse mõju retseptiravimite omaosalusele on aastate jooksul selget kinnitust leidnud. Kuni aastani 2009 kasvas patsiendi omaosalus regulaarselt igal aastal, ulatudes 8 euroni ühe soodusretsepti kohta. Tänu haigekassa aktiivsele teavitusele ja toetavatele riiklikele abinõudele on õnnestunud motiveerida inimesi teadlikumalt käituma ning saavutatud on omaosaluse oluline langus. Ehkki kasutusele võetakse järjest innovatiivsemaid ja kallihinnalisemaid ravimeid on inimeste omaosalus retseptiravimite ostmisel püsinud viimastel aastatel stabiilsena.   Et inimesel oleks apteegis retseptiravimi ostmisel võimalus valida hinnalt sobiv ravim, peab retsept olema kirjutatud välja toimeainepõhiselt. Sellise retsepti puhul on apteekritel kohustus pakkuda patsiendile valikuvõimalust ja  soovitada esmalt soodsaimat sama toimeainega ravimit. Sama toimeainega ravimid toimivad kõik ühtemoodi ning on võrdselt kvaliteetsed ja ohutud. 2014. aastal väljastati arstide poolt toimeainepõhiselt juba 86% retseptidest. See tähendab, et valdavalt on inimesel apteegis võimalik valida ning soodsamate valikute tegemisele aitab kaasa ostja teadlikkus ning hea koostöö apteekriga.    Haigekassa kutsub üles kõiki  küsima arstilt toimeainepõhist retsepti ja apteekrilt soodsaima maksumusega ravimit ning vaatama riigiportaalist eesti.ee oma retsepte ning retseptiravimitele tehtud kulutusi. Lisainfot ja näiteid ravimite hinnaerinevustest leiab haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee/toimib. Retsepte saab vaadata riigiportaalis www.eesti.ee        Lisainfo: Katrin Romanenkov Avalike suhete juht Eesti Haigekassa Tel 521 5655 katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)