Haigekassa kutsub tervishoiutöötajaid osalema uuringus "Ravijuhendite kasutajate teadlikkus ja hoiakud"

Eesti Haigekassa koostöös WHO Eestiga kutsuvad tervishoiutöötajaid  osalema uuringus „Ravijuhendite kasutajate teadlikkus ja hoiakud“. Uuringu eesmärgiks on hinnata ravijuhendite kasutamist tervishoiutöötajate igapäevases töös. Kogutud vastused aitavad kaardistada ravijuhendite kasutamise erinevaid aspekte. Tervishoiutöötajate arvamus on oluline, sest see võimaldab osutada senistele puudustele juhendite kavandamisel, levitamisel ja rakendamisel. Uuringus on oodatud ka ettepanekuid, kuidas tõhustada ravijuhendite kasutamist igapäevases töös ja muuta need kasutajasõbralikumaks.

Läbiviidav uuring keskendub Eesti Haigekassa poolt rahastatud uue metoodika alusel väljatöötatud Eesti ravijuhenditele, mis on leitavad ravijuhendi veebilehel. 

Vastused ja ka ettepanekud on anonüümsed, andmeid analüüsitakse ja esitatakse üldistatult ega seostata vastaja nimega. Ankeedi täitmisele kuluv aeg on umbes 10 kuni 15 minutit. Küsimustiku saab täita kuni 21.juunini  aadressil (http://www.ankeet.ee/forms/view/486005575/Ravijuhendite_uuring).

Uuringuga seotud küsimustele vastab Ulla Raid,  telefonil 6802 441 või e-posti teel Ulla.Raid [at] haigekassa.ee (Ulla[dot]Raid[at]haigekassa[dot]ee)