Haigekassa kutsub osalema ravi - ja patsiendijuhendite koostamise töös

Eesti Haigekassa otsib patsiendi esindajaid ravi- ja patsiendijuhendite koostamise tegevusse, põhilisteks ülesanneteks on:

  • Eesti ravi- ja patsiendijuhendite koostamise protsessis osalemine;
  • teabe edastamise ja teabekampaaniate planeerimisel osalemine koostöös erialaühendustega;
  • ravi- ja patsiendijuhendite rakendamisele suunatud tegevustes (nt koolituste kavandamine) osalemine.
Töös osalemine on seotud sotsiaalse kaasatusega ning põhineb vabatahtlikul tegevusel, hüvitame vaid tekkivad otsekulud koosolekutel ja koolitustel osalemiseks.    Pakume võimalust panustada tervishoiusüsteemi arengusse, huvitavat tegevust personaalse arengu eesmärgil, töiste eesmärkide saavutamiseks vajalikke koolitusi ja regulaarseid rühmasupervisioone. Kasuks tuleb kogemus patsiendi huvide eest seismisel või osalemine eriala- või patsiendiühingute töös. Oluline on valmisolek meeskonnatööks ning nõusolek oma nime ja huvide avalikustamiseks. Teavet ja ettekujutust ravi- ja patsiendijuhendite koostamisest ning hetkel käimasolevatest teemadest leiab www.ravijuhend.ee   Teemast huvitatuid ootame 8. mail, kell 16.00-17.00 infotundi (Tallinnas Lembitu 10, I korruse saalis).   Täiendavat infot võib küsida: Taisi Kõiv tervishoiu spetsialist 620 8377 taisi.koiv [at] haigekassa.ee (taisi[dot]koiv[at]haigekassa[dot]ee)