Haigekassa kontrollib raviarveid regulaarselt

Tänane „Pealtnägija“ avaldas loo, kus Tervisekeskus Ljumam OÜ on haigekassale esitanud 2014. aastal arveid patsientide eest, kes vastuvõtul käinud ei ole. Haigekassa kinnitab, et on juhtumit eelnevalt põhjalikult uurinud ja esitatud raviarvete kontrollimine on pidev töö.

„Meil on õigus ja kohustus patsiendi visiidi eest esitatud arveid kontrollida. Teeme seda tavapäraselt ja etteplaneeritult, arvestades eelnevate andmete analüüsi tulemusi. Samuti algatame arvete kontrolle meile patsientidelt laekunud vihjete põhjal,“ kinnitas haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.

„Pealtnägija“ kirjeldas Tervisekeskus Ljumam OÜ poolt haigekassale esitatud raviarvete ja haigekassa kontrollkäikude tulemusi. Haigekassa tuvastas aastal 2014, et ettevõte on saatnud haigekassale arveid visiitide eest, mida ei toimunud ning haigekassa esitas ettevõttele ka tagasinõude, mille ettevõte tasus. Vastav info edastati prokuratuurile ja järelkontroll viidi läbi aasta hiljem.

Raviarvete esmane kontroll toimub haigekassas automaatselt ja see tehakse hetkel, kui raviasutus patsiendi eest haigekassale arve esitab. Raviarvete, soodusretseptide ja haiguslehtede põhjendatuse kontrolle viib haigekassa läbi erinevate andmeanalüüside, standardpäringute ja sihtvalikute abil. Raviasutustes kohapeal kontrollib haigekassa lepingu tingimuste täitmist ja teenuste kättesaadavust. Järelevalvetegevusi viivad läbi eeskätt haigekassa usaldusarstid.

„Eelmisel aastal kontrollisime näiteks sihtvaliku meetodil ligi 6000 ravidokumenti 15 erineval teemal, kus küsisime raha ebakorrektselt esitatud teenuste või arvete eest tagasi ligi 300 000 euro ulatuses. Peamised tagasinõude põhjused olid inimlikud eksimused arve koostamisel,“ lisas Parv.

Uute eriarstiabi partnerite leidmiseks korraldas haigekassa tänavu riigihanke, milles hinnati lepingut taotleva asutuse tervishoiuteenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse kõrval ka pakkuja senist õiguskuulekust. Tervisekeskus Ljumam OÜ pakkumise hindamisel võttis haigekassa arvesse asutusele varem esitatud nõudeid ja Terviseameti ettekirjutust, mistõttu sai eratervishoiuasutus õiguskuulekuse hindamisel null punkti.

Parv ütles, et raviarvete kontrollimisel on kõige keerukam saada patsiendilt tagasisidet, sest haigekassa ei pruugi teada, kas inimene, kelle kohta on raviarve ning ravikaart koostatud, ka tegelikult arsti juures käis. „Olen nõus, et selliste pettuste puhul jäävad tänased kontrollimeetodid nõrgaks. Meie väljakutse on luua tehnoloogiline lahendus, mis registreerib inimese tegeliku arstikülastuse kiirelt ja lihtsalt. Selle loomiseni on meile  väga oluline, et inimesed patsiendiportaalist digilugu.ee oma raviarveid vaataksid ja küsimuste korral meie poole pöörduksid,“ ütles Parv.

Infot raviarvete kohta võib  haigekassale saata meiliaadressil info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee) või klienditelefonil 669 6630. 

Lisainfo:

Evelin Trink
Haigekassa kommunikatsioonijuht
5558 4027
press [at] haigekassa.ee (press[at]haigekassa[dot]ee)