Haigekassa kinnitas õendusabi lepingupartnerite valiku tulemused

Möödunud nädalal kinnitas haigekassa juhatus koduõendusteenuse ning statsionaarse õendusabi täiendavate lepingupartnerite valiku tulemused. Uus valikupartnerite lepinguperiood algab 1. juulist ja lõppeb 30.06.2018.

Haigekassa hüvitab kindlustatutele 2014. aastal  ligikaudu 53 tuhande ravijuhu ulatuses õendusabi teenuseid. Teenuse rahastamine jaguneb haiglavõrgu arengukava haiglate ning valikupartnerite vahel.

Valiku kaudu ostetavate koduõendusteenuste aastane maht (sh vähihaigete kodune toetusravi) on ligikaudu 26 500 ravijuhtu ning statsionaarse õendusabi teenuse aastane maht ligikaudu 7500 ravijuhtu. 2014. aasta II poolaastal on valiku tulemusel planeeritav statsionaarse õendusabi valikupartnerite lepingumaht 3427 ravijuhtu. Valiku tulemusel planeeritav koduõendusteenuse valikupartnerite lepingumaht käesoleva aasta II poolaastal on 12 880 ravijuhtu.  Valiku planeeritav rahaline maht 2014 aasta II poolaastaks on ca 4,9 miljonit eurot.

Nende partneritega, kellega õendusabi teenuse leping lõppeb, sõlmitakse lepingupikendus, mille alusel tagatakse nende partnerite juures seisuga 30.06. ravijärjekorras või ravil olnud patsientidele osutatavate teenuste rahaline hüvitamine kuni selle aasta lõpuni. Seega ei pea ükski kindlustatu muretsema, et vajalik ravi jääb konkursil mittevalituks osutunud teenuseosutaja juures pooleli või ei toimu kokkulepitud ajal. Edaspidi on kindlustatul võimalik valida endale sobiv teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast.

Valiku tingimustega ja tulemustega saab tutvuda Haigekassa kodulehe lepingupartnerite valiku lehel.