Haigekassa kinnitas hambaravi lepingupartnerite valiku tulemused

PRESSITEADE
15.06.2015

Möödunud nädalal kinnitas haigekassa juhatus laste hambaravi ja ortodontia  lepingupartnerite valikukonkursi tulemused, v.a. Tallinna, Keila ja Tartu linn, mille tulemused kinnitatakse käesoleval nädalal. Uus valikupartnerite lepinguperiood algab 1. juulist 2015 ja lõppeb 30.06.2019.

Nende partneritega, kellega hambaravi ja ortodontia teenuse leping lõppeb, sõlmitakse lepingupikendus, mille alusel tagatakse nende partnerite juures seisuga 30.06. ravijärjekorras või ravil olnud patsientidele osutatavate teenuste rahaline hüvitamine kuni selle aasta lõpuni. Seega ei pea ükski kindlustatu muretsema, et vajalik ravi jääb konkursil mittevalituks osutunud teenuseosutaja juures pooleli või ei toimu kokkulepitud ajal. Edaspidi on kindlustatul võimalik valida endale sobiv teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast.

Hambaravi valiku otsused on leitavad haigekassa kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-lepingud/lepingupartnerite-valik