Haigekassa kinnitas hambaravi lepingupartnerite valiku tulemused

PRESSITEADE

22.06.2015

Möödunud nädalal kinnitas haigekassa juhatus laste hambaravi ja ortodontia lepingupartnerite valikukonkursi tulemused ka Tallinna, Keila ja Tartu linna osas. Uus valikupartnerite lepinguperiood algab 1. juulist 2015 ja lõppeb 30.06.2019.

Haigekassa hüvitab kindlustatutele 2015. aastal ligikaudu 441 tuhande ravijuhu ulatuses laste hambaravi ja ortodontia teenuseid. Teenuse rahastamine jaguneb haiglavõrgu arengukava haiglate ja valikupartnerite vahel.

Valiku kaudu ostetavate laste hambaravi teenuste aastane maht on ligikaudu 337 tuhat ravijuhtu ning ortodontiateenuste aastane maht ligikaudu 44 tuhat ravijuhtu.

2015. aasta II poolaastal on valiku tulemusel planeeritav laste hambaravi valikupartnerite lepingumaht 168 455 ravijuhtu ja laste ortodontia valikupartnerite lepingumaht 20 589 ravijuhtu. Valiku planeeritav rahaline maht 2015. a II poolaastaks on ca 11 miljonit eurot.

Nende partneritega, kellega hambaravi ja ortodontia teenuse leping lõppeb, sõlmitakse lepingupikendus, mille alusel tagatakse nende partnerite juures seisuga 30.06.2015. a ravijärjekorras või ravil olnud patsientidele osutatavate teenuste rahaline hüvitamine kuni selle aasta lõpuni. Seega ei pea ükski kindlustatu muretsema, et vajalik ravi jääb konkursil mittevalituks osutunud teenuseosutaja juures pooleli või ei toimu kokkulepitud ajal. Edaspidi on kindlustatul võimalik valida endale sobiv teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast.

Hambaravi valiku otsused on leitavad haigekassa kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-lepingud/lepingupartnerite-valik

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel. 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)