Haigekassa kinnitas eriarstiabi lepingupartnerite valiku tulemused

Tänasest, 1. aprillist, algab uus 4-aastane lepinguperiood haigekassa eriarstiabi valikupartneritele. Avaliku konkursi kaudu ostetav tervishoiuteenuste aastane maht on enam kui 600 000 ravijuhtu, mis on 19% haigekassa poolt rahastatavatest eriarstiabi juhtudest. 

Et tagada elanikele kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus, sõlmib haigekassa lisaks 19-le haiglavõrgu arengukava haiglale lepingud ka teiste tervishoiuasutustega. Partnerite leidmiseks viidi jaanuarist märtsini läbi avalik valikukonkurss, millel hinnati osalevate tervishoiuteenuse osutajate võimekust, pädevust ning vastavust kvaliteedinõuetele. Valiku tulemusel tehakse ravi rahastamise lepingu sõlmimise ettepanek 121-le  tervishoiuteenuse osutajale üle Eesti.

Kõigile neile senistele partneritele, kes ei osutunud konkursil valituks uueks lepinguperioodiks, kuid kelle juurde patsiendid on ennast 31. märtsi seisuga juba järjekorda registreerinud, on tehtud ettepanek osutada patsientidele teenust patsiendiga kokkulepitud ajal. Haigekassa katab ka patsientide juba poolelioleva ravi kulud. Seega ei pea ükski kindlustatu muretsema, et vajalik ravi jääb konkursil mittevalituks osutunud teenuseosutaja juures pooleli või ei toimu kokkulepitud ajal. Edaspidi on kindlustatul võimalik valida endale sobiv teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast.

Otsustega saab tutvuda lepingupartnerite valiku lehel.

 

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)