Haigekassa kinnitab: inimestele on arstiabi jätkuvalt tagatud

Viimastel nädalatel meedias teemaks olnud Haigekassa eriarstiabi hange puudutab vaid erakliinikutes osutatavat teenust. Perearstide vastuvõttude ja suurhaiglates eriarstiabiteenuse osutamises muutusi ei ole ja arstiabi on patsientidele tagatud.

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul on viimastel päevadel ringelnud inimesi segadusse ajanud infot. „Üks on kindel, jätkuvalt ei ole mitte vähimatki muutunud perearstide vastuvõttudes, perearstile saavad kõik pöörduda nagu varem. Samuti ei puuduta hange suuri haiglaid, neid on Eestis 20 ja need asuvad igas maakonnas. Sealgi saab jätkuvalt eriarstiabi tavapärasel viisil, kus näiteks närviarsti või südamearsti vastuvõtu eest tasub haigekassa,“ kinnitas Parv.

Haigekassa ostab riigihanke abil eratervishoiuasutustelt täiendavat eriarstiabi, mis lisandub haiglate pakutavatele võimalustele ja annab patsiendile suurema vabaduse arsti või kliiniku asukohta valida. „Erakliinikutega lepingute sõlmimiseks ehk neile haigekassa rahastuse andmiseks oligi vajalik riigihange. Eilse seisuga oleme hanke tulemusena sõlminud lepingud 125 hankes edukaks osutunud raviasutusega ning nende teenuseid on inimestel samuti võimalik juba kasutada,“ selgitas Parv.

Erasektorist ostetava eriarstiabi maht on võrreldes haiglates pakutavate arstiteenustega väike. Parve sõnul osutavad haiglad lõviosa ehk 93% eriarstiabi teenustest ja kõnealused hanked seda ei puuduta. Erasektorist ostab haigekassa juurde ligikaudu 7%.   

Erakliinikute huvi oli hanke vastu väga suur, ettevõtted soovisid eriarstiabi teenuseid pakkuda ligikaudu 100 miljoni euro eest, haigekassa eelarve võimaldab aga teenuseid soetada ligikaudu 46 miljoni eest aastas. Kliinikutevaheline tihe konkurents, seda eelkõige Tallinnas ja Tartus, tõi ka riigihangete vaidluskomisjoni mitmeid vaideid.

„Oleme nende lahendamisega jõudsalt edasi liikunud. Palume patsientidelt veidi kannatust ja vabandan tekkinud olukorra ees. Saan kinnitada, et suur osa lepingutest on sõlmitud. Mitmes maakonnas vaideid enam ei ole ja seal saab patsient eraraviasutusi külastada nagu varemgi,“ rääkis Parv. 

Juhatuse liige lisas, et kuigi teemaks on olnud ka erakliinikute ja haigekassa vaheliste juba sõlmitud lepingute õigustühisus, on tegemist juriidilise vaidlusega ja sellepärast ei pea patsiendid ning erakliinikud muretsema. „Kui erakliiniku arst on meie lepingu alusel patsiendi vastu võtnud ja talle abi andnud, siis haigekassa maksab igal juhul ka esitatud arve,“ lubas Parv.

Patsiendi jaoks on oluline teada, et kõik enne 30. septembrit eratervishoiuasutuses järjekorras olevad patsiendid saavad oma ravi selles erakliinikus lõpule viia.

Täna tekkinud tervisemure korral saab inimene pöörduda haiglas töötavate arstide  või haigekassa lepingut omava eraarsti poole.  Eriarstide kohta saab infot  haigekassa eriarstide kaardirakendusest ning helistades haigekassa infotelefonil 669 6630. Samuti on eriarstide kohta ülevaade olemas perearstidel.