Haigekassa kinnitab eriarstiabi pakkujad septembris

1. oktoobrist algab haigekassa eriarstiabi valikupartneritele uus kolmeaastane lepinguperiood, mis tagab haigekassa poolt rahastatud eriarstiabi kättesaadavuse lisaks haiglatele ka eraarstide juures.

Riigihanke tulemusena annavad eraarstid järgmisel aastal patsientidele abi 41 miljoni euro eest. 

Hanke vastu oli erakliinikutel suur huvi, 132 eriarstiabi osutajat esitas erinevatele erialadele kokku 337 pakkumust 143-s asukohas. Haigekassa juhatus kinnitab hanke tulemused septembris, seejärel sõlmitakse hankesõelale jäänud partneritega lepingud.

Haigekassa sõlmib lisaks 20-le haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglale lepingud ka teiste tervishoiuasutustega, kes pakuvad muuhulgas näiteks silmaarsti, günekoloogia, psühhiaatria või näiteks nahaarsti teenust. Need asutused täiendavad HVA haiglate poolt pakutavaid teenuseid ja annavad inimestele eriarstiabi saamiseks lisavõimaluse. 

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul on haigekassa jaoks kõige olulisem patsiendi võimalus valida endale lähim eriarst, töötab ta siis suurhaiglas või erakliinikus. „Ka perearstil, kes inimese eriarstile suunab, on hanke tulemusena jätkuvalt laiem valik koostööpartnereid. Seega võib tulevikus hanke abil rahastatud eriarstide roll ja teenuse mahud kasvada veelgi,“ rääkis Parv.

Täiendavate eriarstiabi lepingupartnerite leidmiseks viis haigekassa läbi riigihanke, milles hinnatakse pakutava tervishoiuteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust, pakkuja senist õiguskuulekust ja muuhulgas soodustust haigekassa hinnakirjast. Kõikides hindamiskriteeriumites võrdsete partnerite vahel tehti lõplik otsus liisuheitmisega, mis on hankes edukate valikupartnerite väljaselgitamiseks tavapärane viis. Kokku viidi neljas piirkonnas läbi 12 liisuheitmist. 

Eriarstiabi hanke kohta on osalejad esitanud haigekassale 13 vaidlust. „Vaidluste sisu võib laias laastus jagada kaheks, üks osa neist seotud hanke dokumentidele esitatud nõuetega. Teine osa vaidlusi on turul tegutsevate teenuseosutajate kohta,“ selgitas Parve. Ta lisas, et sel aastal tunnevad eriarstiabi hanke vastu huvi nii pikaajalised haigekassa partnerid kui uued tulijad. Samuti on varasemad koostööpartnerid laiendanud pakutavate teenuste hulka.

Kui hanke tulemusena haigekassa lepingupartner ehk erakliinik või- haigla vahetub, ei pea täna ükskõik millise haigekassa poolt rahastatud eriarsti juures järjekorras või ravil olevad inimesed muretsema. „Haigekassa tagab, et kehtivate lepingute lõpukuupäeva seisuga eriarsti järjekorras olevad inimesed saavad abi ka nendes raviasutustes, kes uueks lepinguperioodiks valituks ei osutu. Lisainfot annavad kliinikud kindlasti ka ise,“ kinnitas Parv.  

Lisaks eriarstiabile on haigekassal käimas ka riigihanked lepingute sõlmimiseks õendusabis ja haiguste ennetuses. Ennetuse riigihanke kohta on esitatud üks vaidlustus noorsportlaste tervisekontrolli valdkonnas, ülejäänud hanke osas on lepingud sõlmimisel. Õendusabi riigihange on veel osaleda soovijatele avatud, pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. september.