Haigekassa on kahe kuuga kinnitanud neli vaktsiinikahju juhtumit

Alates 1. maist on Covid-19 viiruse vastase vaktsineerimise tõttu raske tervisekahju saanud inimestel olnud võimalus taotleda Eesti Haigekassast hüvitist. Kahe kuu jooksul on haigekassale laekunud kokku 872 taotlust, millest nelja puhul  on  tänaseks tuvastatud põhjuslik seos tekkinud tervisekahju ja vaktsineerimise vahel. 

Taotluse menetlus võib kokku kesta kuni 150 päeva, mistõttu kõigi tänaseks esitatud taotluste lõplikku tulemust veel öelda ei saa. Haigekassa finantsosakonna juhi Riho Peeki sõnul on mainitud nelja taotluse puhul tänaseks tehtud ka väljamaksed. „Kokku oleme vaktsiinikindlustuse fondist väljamakseid teinud 8000 euro eest ning väljamakse suuruseks on siiani kõigi puhul  olnud 2000 eurot,“ lisas Peek. 

Vaktsiinikindlustuse fondi projektijuht Reili Kaber rääkis, et tänaseks on hüvitisest maksmise keeldumise otsus tehtud 175 taotluse puhul, mis ei vastanud rakendusaktis seatud nõuetele. „Peamiselt pöörduvad inimesed haigekassasse tervisehädadega, mis on seotud hingamisraskuste, kiirenenud pulsi või liikumise- ja liigesevaludega. Kaebuste hulka kuuluvad veel infarkt, peapööritus ja tasakaaluhäired. Esineb ka nahalööbeid, sügelust ja jalgade paistetusi, aga ka trombe,“ lisas Kaber. 

Vaktsiinikahju hüvitis on ühekordne väljamakstav tulumaksuvaba hüvitis inimesele, kellel on  Covid-19 vastase vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus. Kahjustus peab olema kestnud vähemalt neli kuud või lõppenud inimese surmaga ning tervisehäire peab olema arsti poolt dokumenteeritud. Tervisekahju seost vaktsiiniga hindab ravimiamet. 

Haigekassa soovitab enne hüvitise taotlemist veenduda, et taotluse esitamine on asjakohane. Infot vaktsiinikindlustuse ja kriteeriumite kohta leiab veebilehelt www.haigekassa.ee/vaktsiinikindlustus

Kõige suurem osa taotlustest on jõudnud haigekassani patsiendiportaali www.digilugu.ee vahendusel, kuid kahjuks nii mõnedki haigekassani jõudnud avaldused  ei ole täidetud nõuetekohaselt. Haigekassa soovitab nii patsiendiportaali, e-maili kui ka kirja teel taotluse esitajatel jälgida, et kõik vajalikud andmeväljad saaksid täidetud, küsimused vastatud ja nõutud dokumendid lisatud. Oluline punkt taotluses on näiteks nii haigekassale kui ka ravimiametile nõusoleku andmine taotleja terviseandmete nägemiseks. Ilma selleta on taotluse menetlus keerulisem ning inimene peab esitama kõik vajalikud terviseandmed koos taotlusega ise. 

2022. aastal hüvitatakse tagasiulatuvalt Covid-19 vaktsiinide põhjustatud kahjujuhtumid, mis ilmnesid alates 2020. aasta detsembrist. Alates 2023. aastast laieneb vaktsiinikindlustus ka muudele vaktsiinidele, sh immuniseerimiskava vaktsiinid, gripi-, puukentsefaliidi ja nn reisivaktsiinid.