Haigekassa kaasab vaktsineerimisse abikäsi erasektorist

Eesti Haigekassa kutsub erasektori tervishoiuasutusi sõlmima juba praegu lepingut, mis võimaldab suuremate vaktsiinitarnete korral alustada suuremahulise vaktsineerimisega vastavalt vaktsineerimiskavale ja vaktsineerimisega tegeleva juhtrühma otsustele.

Haigekassa lepinguga on oodatud liituma kõik erasektori tervishoiuteenuse osutajad, kellel on eriarstiabi teenuse osutamise tegevusluba.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et lähiajal jõuab Eesti olukorda, kus vaktsiini hakkab rohkem riiki jõudma kui senini ning seetõttu on vaja abikäsi vaktsineerimise läbiviimiseks. „Teame, et perearstid töötavad täna edasi riskirühmade vaktsineerimisega, haiglad ravivad eelkõige koroonaviirusesse nakatunud patsiente. Eelneva tõttu ongi vaja eraturult värvata lisajõudu, sest eesmärk on riiki saabuvad vaktsiinidoosid esimesel võimalusel süstida,“ selgitas Parv.

Peaasjalikult ootab haigekassa neid eratervishoiuteenuse osutajaid, kes asuvad maakonnakeskustes üle Eesti ehk seal, kus elab rohkem inimesi. „Oleme arvestanud, et huvi suuremate linnade vastu on teenuseosutajatel suurem. Seetõttu oleme pannud tingimuseks et kui teenuseosutaja soovib vaktsineerida suurlinnas, tuleb tal mõni väiksem koht siiski juurde pakkuda. Kui pakutakse vaktsineerimisteenust väljaspool Harjumaad, Tartumaad, Pärnumaad või Ida-Virumaad, võib vaktsiinisüste teha ka ainult selles tegevuskohas,“ lisas Parv.

Kui teenuseosutaja soovib tulla lepingusse kahe erineva tegevuskohaga, ootab haigekassa temalt võimekust teha nädalas vähemalt 750 süsti. Kui lepingusse tullakse ühe tegevuskohaga, on eeldus, et süste tehakse nädalas vähemalt 300. Haigekassa tasub ühe süsti eest teenuseosutaja tegevuskohas 5.30 eurot ja väljaspool tegevuskohta ning nädalavahetuseti ja riigipühadel tehtud vaktsiinisüsti eest 7.30 eurot. Süstlad, nõelad, vaktsiin ja vajalikud lahustid tarnitakse Terviseameti poolt.   

Lepingu saamiseks peab pakkujal olema kas iseteeninduskeskkond või liidestus üleriigilise digiregistratuuriga, mis tagab inimestele paindliku registreerimisvõimaluse. See teenuseosutaja, kes teeb inimesele esimese doosi vaktsiini, tagab ka selle, et teinegi doos oleks õigeaegselt tehtud.   

Vajalikud vaktsiinid tellib teenuseosutaja Terviseameti iseteeninduskeskkonna kaudu.  

Eesti Haigekassa ootab pakkumusi 25. aprillini aadressil info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee) ja täpsem info on pakkujatele leitav vaktsineerimise kutses.

 

Kutse vaktsineerimisele

Vaktsineerimise osutamise leping