Haigekassa juhtimissüsteem läbis edukalt auditi

Alates 16. veebruarist 2012 on Eesti Haigekassa standardi ISO 9001:2008 sertifikaadi omanik. Nimetatud standard on reeglistik organisatsioonile, kes on võtnud endale eesmärgiks kliendi rahulolu saavutamise läbi suurepärase protsessijuhtimise

Uus põhjalik audit viidi haigekassas läbi DNV poolt 12-13 jaanuar 2016.a. Kontrolli tulemusel tõdes juhtaudiitor auditi aruandes, et  haigekassa kvaliteedijuhtimissüsteem on hästi toimiv,  juhtkonnapoolne iga-aastane ülevaatus standardi ISO 9001 poolt nõutavatel teemadel on käsitletud ja väga põhjalikult kajastatud. Eesti Haigekasse kvaliteedisüsteemi toimivus on suunatud läbi riskide juhtimise kliendi ja partneri kaebuste ning pretensioonide ennetamisele. Haigekassa juhtimissüsteemi tõhusust seadusandlike, normatiivsete ja lepinguliste nõudmiste täitmisel hinnati väga kõrgeks. DNV Juhtaudiitor kinnitas Eesti Haigekassale väljastatud sertifikaadi kehtivuse jätkumist.