Haigekassa ja Tallinna Tervishoiukõrgkool viisid läbi koolitusprojekti lamatistega patsientide ravi parandamiseks

Lamatiste ennetamisele ja ravi pareandamisele suunatud koostööprojekt kestis kaks aastat, mille jooksul koolitati ligi 300 patsientidega töötavat spetsialisti 65st hooldekodust, 30st haiglast. Projektis osalesid kodu- ja pereõed, haiglates töötavad õed ning hooldekodude hooldusõenduse spetsialistid üle Eesti.
 

  • Tervishoiutöötajate ning kodus lamava haige hoolduse toetamiseks on valminud koolitustest ka videomaterjalid, millega saab tasuta tutvuda siin.

Projekti käigus korraldas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool konverentsi, kus tutvustati valminud ravijuhendit „Lamatiste käsitlus – ennetamine ja konservatiivne ravi“ ja patsiendijuhendit "Lamatiste ennetamine" ning arutati lamavate haigete paremat ravi nii haiglates kui kodudes. Lisaks rääkisid nii haigekassa kui kõrgkooli esindajad erinevatel infopäevadel ning televisioonis ja raadios lamatiste ennetamise ja ravi olulisusest, ilmusid temaatilised artiklid nii elanikkonnale kui erialaspetsialistidele. Projekti aluseks olev koolitusmaterjal on edaspidi kasutuses õdede ja hooldajatel tavapärastel koolitustel.
 
Tallinna Tervishoiukõrgkool plaanib projekti jätkamiseks korraldada lamatiste käsitlusele suunatud rahvusvahelise konverentsi. Oluline on ka koolitusprojekti raames kogutud teadmiste ja hinnangute kohta analüüsi läbiviimine ning tulemuste avaldamine. Lisaks jätkuvad ka tulevikus haigekassa poolt erinevad õendusabiteenuse hindamised.
 
Haigekassa toetusega valminud ravi- ja patsiendijuhendid on kättesaadavad perearstikeskustes ja haiglates ning veebis www.ravijuhend.ee lehel.
 
Täname projekti juhti Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudu Ljudmila Linnikut ja tema kolleege Marina Kopti (RN), Ivi Pritsi (RN), Olesja Zeeli (RN), Siret Piirsalu, Liis Johansoni, Mikhail Benderat ning  projekti animaatorit ja disainerit Marek Maranat.