Haigekassa investeerib eratervishoidu

Alates 1. oktoobrist algab haigekassal uus viieaastane eriarstiabi lepinguperiood 89 erakliinikuga. See parandab haigekassa rahastatud eriarstiabi kättesaadavust lisaks haiglatele ka eraarstide juures.

Selleks, et arstiabi oleks kvaliteetne ja paremini kättesaadav kogu Eestis, sõlmis haigekassa uued lepingud eratervishoiuasutustega, kes pakuvad eriarstiabi. „Need erakliinikud täiendavad haiglate pakutavaid teenuseid ja annavad inimestele eriarstiabi saamiseks lisavõimaluse,“ ütles haigekassa partnersuhtluse osakonna juht Marko Tähnas.

Tähnase sõnul tuleb uuel eriarstiabi lepinguperioodil juurde suuri ja stabiilseid teenusepakkujaid. Samuti suureneb ravimaht, mida haigekassa ostab erakliinikutelt. „Suurem rahastus ja laiem valik kliinikuid tähendab, et arstid saavad vastu võtta rohkem patsiente ja eriarstiabi kättesaadavus paraneb,“ lisas Tähnas.

Haigekassa investeerib neljandas kvartalis erasektori eriarstiabiteenusesse 11 miljonit eurot, järgmise aasta jooksul kokku ligikaudu 55 miljonit. Ka järgnevatel aastatel ostab haigekassa erasektorilt eriarstiabi teenuseid kasvavas mahus.

Haigekassa tasub arstiabi eest vaid lepingupartneri juures

Tervisemurega inimene peaks kõigepealt pöörduma oma perearsti poole. Just tema oskab patsienti kõige paremini nõustada ja vajadusel ka õige eriarsti juurde suunata.

Tuleb meeles pidada, et haigekassa tasub ravikindlustatud inimese eriarstiabi eest ainult siis, kui raviasutusel on leping haigekassaga. Marko Tähnas selgitas, et pole harv juhus, kus ravikindlustatud patsient on oma ravi eest ootamatult pidanud ise maksma, kuna ta ei ole pöördunud haigekassa partneri poole. „Enne kui eriarsti juurde lähed, küsi alati üle, kas raviasutusel on haigekassaga leping ja kas arstiabi saab ikka haigekassa kulul,“ soovitas Tähnas.

Kindlustatud inimesel on õigus valida sobiv eriarst ja vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses, kellel on haigekassaga leping. Endale sobivaima vastuvõtuaja leidmiseks tasub digiloost (www.digilugu.ee) vaadata, mida erinevad raviasutused üle Eesti pakuvad. Haigekassa lepingupartnerid teenindavad kõiki ravikindlustatuid olenemata nende elukohast. 

Harjumaal saab haigekassa toel eriarstiabi 45 raviasutuses

Alates oktoobrist tuleb Harjumaale juurde 15 haigekassa lepingupartnerit, kes osutavad eriarstiabiteenuseid lisaks olemasolevatele raviasutustele. Peale üldhaiglate pakuvad Tallinnas haigekassa toel vastuvõtte mitmed suuremad erakliinikud, nagu Medicum, Medita Baltics, Fertilitas ja Confido.

Olulise uuendusena rahastab haigekassa sel lepinguperioodil Fertilitase erakliinikus peale taastusravi veel üldkirurgia, uroloogia, günekoloogia ja kõrva-nina-kurguhaiguste eriala. Samuti sõlmis haigekassa ravi rahastamise lepingu arstikeskusega Confido, kus ravikindlustatud inimene saab nüüd tasuta eriarstiabi kümnel erialal.

Erialade lõikes lisandus Harjumaale uusi lepingupartnereid kõige rohkem silmahaiguste, naistehaiguste ja kõrva-nina-kurguhaiguste erialal. Näiteks osutavad Tallinnas alates oktoobrist silmaarsti vastuvõtte lisaks teistele raviasutustele Kai Noore silmakabinet, Almeda kliinik,  Silmakirurgia, Laservisiooni ning Carrara erakliinikud. Günekoloogia erialal pakuvad uute haigekassa partneritena täiendavalt naistearsti aegu Seksuaaltervise kliinik, Confido, Tallinna eriarstikeskus ja Medisfäär. Kõrva-nina-kurguhaiguste arsti vastuvõtule saab haigekassa raha eest minna  nüüd ka Medisfääri, Almeda, Confido ja Fertilitase erakliinikusse.

Lisaks osutab näo- ja lõualuukirurgia erialal vastuvõtte mitu uut haigekassa partnerit, nagu näiteks Kaarli hambapolikliinik ja Unimed.

Tartu maakonnas saab haigekassa toel eriarstiabi 21 raviasutuses

Tartu maakonnas rahastab haigekassa eriarstiabi mitmekümnes raviasutuses. Uuel lepinguperioodil pakub lisaks Tartu ülikooli kliinikumile paljusid eriarstiabiteenuseid veel mitu suuremat raviasutust, näiteks Elva haigla, Medita Baltics, Qvalitas ja Tamme erakliinik.

Võrreldes varasemaga paraneb Tartu maakonnas eriarstiabi kättesaadavus mitmel erialal. Näiteks tuleb oktoobrist Tartusse juurde kaks uut haigekassa partnerit kõrva-nina-kurguhaiguste (LOR) ja günekoloogia erialal, mis peaks vähendama ravijärjekordi nii LOR- kui ka naistearstile.

Täiendav valik tekib näo- ja lõualuukirurgia erialal, sest haigekassa rahastab neid vastuvõtte nüüd Tartus ka Maxilla ja Unimedi kliinikus.

Samuti laieneb eriarstiabi vastuvõttude valik üldkirurgia, kardioloogia, neuroloogia, reumatoloogia ja endrokrinoloogia erialal.

Kõik Harjumaal, Tartus ja mujal maakondades tegutsevad haigekassa partneritest raviasutused leiab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/eriarstiabi.

 

Lisainformatsiooni haigekassa eriarstiabi partnerite, visiiditasude ja muude ravikindlustust puudutavate küsimuste kohta saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee või helistades infotelefonile 669 6630.