Haigekassa hüvitatavate meditsiiniseadmete loetelu täieneb 118 nimetuse võrra

Sel nädalal toimunud koosolekul toetas haigekassa nõukogu 2015. aasta meditsiiniseadmete loetelu, mis täieneb 118 uue kindlustatutele hüvitatava seadme võrra. Loetellu lisanduvate seadmete mõju haigekassa eelarvele on ligi 1 miljon eurot.

„Järgmisel aastal planeerib haigekassa meditsiiniseadmete hüvitamisele üle 9,9 miljoni euro, mis on 800 tuhat eurot enam, kui käesoleval aastal,“ ütles haigekassa nõukogu esimees tervise- ja tööminister Urmas Kruuse. „Oluliselt suureneb sealjuures diabeetikutele hüvitatavate meditsiiniseadmete toetus. Järgmisel aastal hüvitatakse diabeetikutele meditsiiniseadmeid enam kui 5 miljoni euro eest ning tänu igapäevaselt vajalike meditsiiniseadmete hüvitamistingimuste laiendamisele ning limiitide suurendamisele paraneb nende toimetulek haigusega veelgi,“ lisas minister.

Meditsiiniseadmete loetellu lisati kokku 118 uut seadet olemasolevatesse seadmerühmadesse, sh glükomeetri testribasid, insuliininõelu ja lantsette, stoomihooldusvahendeid, ortopeedilisi tooteid, ühekordseid põiekateetreid ning CPAP seadme maske.

Tänu uutele hinnakokkulepetele alanevad uuest aastast mitmetel glükomeetri testribade pakenditel, insuliininõelte pakendil, haavasidemetel ja ühel unehäirete ravis kasutataval CPAP seadmel.

Heaks kiidetud uue haigekassa meditsiiniseadmete loeteluga laiendatakse nii diabeetikutele mõeldud meditsiiniseadmete hüvitamistingimusi kui ka tõstetakse hüvitatavate meditsiiniseadmete koguseid. Samuti parandatakse igapäevast isekateeterdamist vajavatele patsientidele põiekateetrite kättesaadavust.

Meditsiiniseadmete loetellu lisati ka kaks täiesti uut meditsiiniseadmerühma – sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülid ning sisemised trahheakanüülid.

Meditsiiniseade on instrument, aparaat või seade, samuti materjal või muu toode, mida kindlustatud inimene saab kasutada iseseisvalt tavakasutajana ja mis on näiteks vajalik haiguse jälgimiseks, leevendamiseks või raviks.

Meditsiiniseadmete loetelu muudatused tehti tuginedes haigekassa ja erialaühenduste poolt esitatud ettepanekutele, tootjatega sõlmitud hinnakokkulepetele ning haigekassa ravikindlustuse hüvitiste eelarve rahalistele võimalustele.

Ravikindlustuse seadus võimaldab Eesti Haigekassal kompenseerida kindlustatutele vajalikke meditsiiniseadmeid, kui need on kantud haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. Loetelu kehtestab tervise- ja tööminister haigekassa nõukogu ettepanekul.


Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)