Haigekassa hüvitas eelmisel aastal ravimeid 195 miljoni euro eest

Täna tutvustas haigekassa ravimite valdkonna juht Erki Laidmäe 2017. aasta ravimite statistikat. Eelmisel aastal hüvitas haigekassa ravimeid 195 miljoni euro eest. Soodusravimitele, mida täna on haigekassa nimekirjas üle 2000 ravimi üle 500 toimeainega, kulus 131 miljonit eurot. Haiglas kasutatavatele ravimitele kulus üle 60 miljoni euro.

“Järgnevatel aastatel on haigekassa üheks prioriteediks koostöös perearsti, eriarsti ja apteekriga tagada, et patsient saaks õiges annuses ja õigel ajal parima võimaliku ravimi. See tähendab, et tuleb arvestada inimese kõiki haiguseid ja kõiki ravimeid, mida ta võtab. Samal ajal tuleb tagada, et ravi jätkuks ka pärast haiglast lahkumist,” ütles Erki Laidmäe koostöökonverentsil "Parima ravitulemuseni apteekri, pereõe ja perearsti koostöös". Laidmäe lisas: “Selleks on täna juurutatud Eestis e-lahendused nagu digiretsept, koostoimete andmebaas, e-ravimleht, kuid oluline on teha koostööd nende lahenduste edasi arendamiseks.” 

Rahvusvahelises võrdluses kulutab Eesti ravimitele ühe elaniku kohta vähem kui OECD riikides keskmiselt. Samal ajal näeme, et ligi üks viiendik kogu meie tervishoiukulutustest on just ravimitele. Eestis kasutatakse kõrge vererõhu ja diabeedi ravimiseks sama palju ravimeid kui OECD riikides keskmiselt. Kolesterooli alandavaid ravimeid ja antidepressante kasutatakse Eestis ligi poole võrra vähem kui ülejäänud riikides. “Väga positiivne on see, et meie perearstid kirjutavad antibiootikume välja vähem kui mujal,” täpsustas Laidmäe.

Keskmine Eesti perearst kirjutab aastas välja 10 000 retsepti. Kokku kirjutavad perearstid välja 7,43 miljonit retsepti, eriarstid 3,69 miljonit ning ligi miljoni euro eest jäävad retseptid inimeste poolt välja ostmata.

Eestis on viimase seitsme aastaga saavutatud väga hea tase retseptide välja kirjutamisel toimeaine järgi, mitte ravimi kaubamärgi või nime järgi. Seda teevad 98% perearstidest ja 88% ülejäänud arstidest. Siiski, perearstide patsiendid saaksid säästa kokku 9,5 miljonit eurot aastas kui nad valiksid apteegis toimeaine järgi soodsama ravimi. 

Lisainformatsioon

Liis Hinsberg

Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht

5267615