Haigekassa hüvitab mitmeid uusi soodusravimeid

Alates 1. aprillist ja 1. juulist hüvitab haigekassa mitmeid uusi ravimeid, tõstab osade ravimite soodusmäärasid ja laiendab ka ravimite väljakirjutamise tingimusi. Muudatused toovad haigekassale lisakulu ligi 3,7  miljonit eurot.

Haigekassa ravimieksperdi Alice Kivistiku sõnul laiendab uute või sama toimeainega ravimite hüvitamine patsientide valikuvõimalusi ja muudab ravimid taskukohasemaks sadadele inimestele.

Soodusravimite uuendused aprillis

Aprillis lisas haigekassa soodusravimite loetellu kaks uut ravimit, mis on abiks ligi 150 patsiendile.

Haigekassa hakkas tasuma tenofoviiri ja emtritsitabiini sisaldavate ravimpreparaatide eest, mis on mõeldud HI-viiruseganakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele inimesele. Ravimi hüvitamisele kulub haigekassal 62 000 eurot.

Samuti hakkas haigekassa hüvitama tadalafiili sisaldavat ravimit pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks.

Haigekassa lisas aprillis soodusravimite loetellu ka odavamaid või sama hinnaga ravimpreparaate, seetõttu laienesid apteekides patsientide valikuvõimalused. „Kevadel laienes geneeriliste ravimite valik näiteks teist tüüpi diabeedi, glaukoomi ja hulgimüeloomi raviks. Samuti suurenes bioloogiliste ravimite valik autoimmuunhaiguste raviks,“ ütles Kivistik.

Uue põlvkonna antibiootikumide amoksitsilliini + klavulaanhappe ja klaritromütsiini soodusmäära tõsteti 75%-ni. Soodustus kehtib alla 17-aastastele lastele, kellel on keskkõrvapõletik või kopsupõletik, mis ei allu ravile vanema põlvkonna antibiootikumidega. Muudatus põhjustab haigekassale ligi 36 000 eurot lisakulu.

Haigekassa tõstis rasestumisvastaste spiraalide väljakirjutamisel soodusmäära 75%-ni. Kõrgem soodustus kehtib neile, kellele on rasestumine vastunäidustatud ja vajalik on väga tõhus rasestumisvastane meetod, et ära hoida soovimatut rasedust ja sellega seotud tüsistusi.

Kroonilist migreeni põdevatele inimestele tõsteti erinevate toimeainetega ravimite väljakirjutamise soodusmäära seni kehtinud 50% pealt 75%-ni. Selle muudatuse lisakulu on haigekassale üle poole miljoni euro.

Alates 1. aprillist soodusravimite loetellu lisatud uute ravimite ja nende väljakirjutamise tingimuste või soodusmäära muutmisega seonduv lisakulu on haigekassale kokku ligi miljon eurot.

Soodusravimite uuendused juulis

Soodusravimite loetelu täiendatakse uute ravimitega uuesti 1. juulil. „Alates juulist võtab haigekassa enda kanda kahe uue soodusravimi hüvitamise ning teeb muudatusi ravimite väljakirjutamise tingimustes, millega kaasneb lisakulu üle 2,7  miljoni euro,“ kinnitas Kivistik.

Haigekassa täiendab soodusravimite loetelu ravimpreparaadiga Pricoprep, mida kasutatakse soolestiku puhastuseks enne röntgenuuringut või endoskoopiat ja enne kirurgilist operatsiooni. Ravim on mõeldud täiskasvanutele, noorukitele ja lastele alates ühe aasta vanusest.

Samuti lisatakse soodusravimite loetellu ravim nimega Venclyxto, mis on kombinatsioonis rituksimabiga näidustatud kroonilise lümfotsüütleukeemia raviks täiskasvanutel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Selle ravimi hüvitamine toob haigekassale esimesel aastal lisakulu ligi 2,1 miljonit eurot.

Haigekassa muudab alates 1. juulist ka mitmete toimeainete väljakirjutamise tingimusi.

Näiteks laiendab haigekassa  Lynparza väljakirjutamise tingimusi, millega võimaldatakse olapariibi kasutada munasarjavähi raviks juba peale esimest plaatinapõhist keemiaravi.  Ravi olapariibiga võiks esmalt vajada 11 patsienti. Muudatusega kaasnev lisakulu on haigekassale ligi pool miljonit eurot.

Tallinna Lastehaigla ettepanekul muudab haigekassa temosolimiidi, merkaptopuriini ja metotreksaati sisaldavate ravimite väljakirjutamise tingimusi, et edaspidi saaks neid retsepte väljastada lisaks onkoloogile ja hematoloogile ka hematoloogilise-onkoloogilise lisapädevusega lastearstid.

Täiendatakse mometasooni sisaldavate allergiaravimite väljakirjutamise tingimusi 75% soodusmääraga. Soodustus kehtib allergilise riniidi korral kuni 16-aastastele lastele.

Haigekassa parandab põletiku- ja valuvastase ravi kättesaadavust. Nimelt suurendatakse väljakirjutamise soodusmäära 75–100%-ni ketoprofeeni, meloksikaami ja naprokseeni sisaldavatel ravimitel, mis on mõeldud põletiku- ja valuvastaseks raviks. Selle muudatuse lisakulu on haigekassale ligi 150 000 eurot.

Samuti lihtsustatakse alates 1. juulist antipsühhootikumide ja glaukoomiravimite väljakirjutamist.

Soodusravimite loetellu lisatakse juulis ka odavamaid või sama hinnaga ravimpreparaate, et laiendada patsientide valikuvõimalusi. „Näiteks laieneb  ravimite valik eesnäärme healoomulise hüperplaasia, kõrgvererõhu ja stenokardia, psüühikahäirete ning psoriaasi ravis,“ lisas Kivistik.

Soodsamate geneeriliste ravimite lisamine võimaldab langetada toimeainete piirhindasid. Kivistiku sõnul hoiavad juulis kehtima hakkavad piirhinnad ravikindlustuse eelarvest kokku ligi 703 000 eurot. Selle summa saab haigekassa investeerida uutesse ravivõimalustesse.