Haigekassa hoiatab eksitavate kõnede eest seoses jämesoolevähi sõeluuringuga

Haigekassani on jõudnud info, et eraettevõtte nimel helistatakse inimestele ja pakutakse peitvere testi lahendust jämesoolevähi varajaseks avastamiseks. Pakkuja võib väita, et tegemist on tasulise teenusega, millest osa hüvitab haigekassa. Selline info ei vasta tõele. Riiklikus jämesoolevähi sõeluuringus osalemine on ravikindlustatud inimestele tasuta! Telefoni teel tasu eest peitvere testide pakkumine ei ole osa sõeluuringust ning haigekassa ei ole seotud telefoni teel pakutavate peitvere testide soetamise skeemiga.

Juhime tähelepanu sellele, et eraettevõtte nimel telefoni teel pakutavad testid ei pruugi anda usaldusväärseid tulemusi. Eesti Haigekassa, Vähiregistri ja ekspertidest koosneva töörühma poolt korraldatud sõeluuringus kasutatakse kõrge kvaliteediga testikomplekte ja proovinõusid.

Palume taolistest kõnedest haigekassat informeerida klienditelefonil (+372) 669 6630 või aadressil info [at] haigekassa.ee (subject: JVS%20peitvere%20testid) (info[at]haigekassa[dot]ee).

Käesoleval aastal on oodatud jämesoolevähi sõeluuringus osalema 1955., 1956., ja 1957. aastal sündinud ravikindlustatud mehed ja naised.

Jämesoolevähi sõeluuringule oodatud inimestele saadetakse rahvastikuregistris olevale aadressile posti teel perearsti nimel kutse, kutse olemasolu saab kontrollida ka patsiendiprotaali www.digilugu.ee kaudu. Sõeluuringus osalemiseks on vaja külastada oma perearsti või pereõde. Vastuvõtul saab inimene peitvere testi tegemiseks vajaliku komplekti.