Haigekassa hakkab viiruse leviku pidurdamiseks rahastama kaugvastuvõtte

Haigekassa võttis täna vastu otsuse rahastada alates esmaspäevast ambulatoorsete ehk päevaste arstivastuvõttude puhul kaugvastuvõtte.

See tähendab, et patsient ei pea kokkuleppel tervishoiutöötajaga tema juurde füüsiliselt kohale minema, vaid  vastuvõtt toimub telefoni, videokõne või  veebivestluse vahendusel ning haigekassa tasub selle eest nagu tavalise vastuvõtugi puhul.

Haigekassa kaalus viiruse leviku pidurdamiseks erinevaid viise ning ambulatoorse eriarstiabi pakkumine kaugteel kaitseb kõige enam just haiguse raskest kulust enim ohustatud patsiendigruppe ja tervishoiutöötajaid.

„Krooniliste haiguste või tervisemuredega patsiendid ning tervishoiutöötajad on viirusest kõige enam ohustatud, mistõttu aitab e-kanalite teel tehtud vastuvõtt neid haigestumise eest kaitsta,“ ütles haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.

Haigekassa alates aasta algusest töötanud koos tervishoiuteenuse osutajatega kaugteenuste (sh kaugvastuvõtt- ja kaugjälgimine) kasutuselevõtu nimel tavaolukorras. Riigis kehtiv eriolukord andis tõuke kaugvastuvõtu kiirendatud korras kasutuselevõtuks.

Kaugvastuvõtu puhul annab tervishoiuasutus patsiendile teada, et tema varem broneeritud visiit toimub kauglahenduste abil. „Kas tegemist on telefonikõne, videokõne või tekstivestlusvahendite kasutamisega, lepivad arst ja patsient omavahel kokku,“ lisas Parv.

Tervishoiuasutused on haigekassalt saanud juhendi, millistel tingimustel on kaugvastuvõtud praegu lubatud. Samuti on kaugvastuvõtu jaoks vajalik patsiendi suusõnaline nõusolek, mis ka ravidokumentidesse kirja pannakse.

„Lõpliku otsuse, kas just selle patsiendi puhul saab kaugvastuvõttu läbi viia, teeb patsienti vastu võttev tervishoiutöötaja. Kõiki elus ettetulevaid olukordi ei ole praegu võimalik juhenditesse panna, mistõttu oleme jätnud otsustusõiguse neile tervishoiutöötajatele, kes patsiendiga tegelevad. Raviasutus võtab nende inimestega, kelle puhul kaugvastuvõtt sobib, ise ühendust,“ selgitas Parv.