Haigekassa hakkab täitma kontaktpunkti ülesandeid

Alates 1.juunist võtab Eesti Haigekassa üle Sotsiaalministeeriumilt piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti tegevuse.

Kontaktpunkt on infoväravaks Eestis elavatele inimestele, kes soovivad saada informatsiooni arstiabi võimaluste kohta teistes Euroopa Liidu liikmesriikides või mujal riikides ning saada teavet piiriüleste tervishoiuteenuste kulude katmise kohta. Lisaks saavad kontaktpunkti kaudu infot ka teiste liikmesriikide kodanikud, kes tahavad tulla Eestisse plaanilist ravi saama või need, kellel on tarvis vajaminevat arstiabi viibides ajutiselt Eestis.

Kontaktpunkti lehelt on leitavad piiriüleste tervishoiuteenuste kulude hüvitamise tingimused, eellubade süsteem plaanilise ravi saamiseks välisriigis, patsiendiõigused vajamineva arstiabi saamisel, viited teiste liikmesriikide kontaktpunktidele ja lisaks palju muud olulist tervishoiuteenuste osutamisega seotud infot, kui isik viibib väljaspool oma kindlustajariiki.

Uus kontaktpunkti koduleht on kättesaadav kolmes keeles:  eesti, inglise ja vene keeles ning lehte täiendatakse pidevalt, et tagada info ajakohasus. Ühtlasi arvestab veebileht ka vaegnägijate vajadustega.

Riiklik kontaktpunkt teeb oma ülesannete täitmiseks koostööd Euroopa Komisjoni, Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Ravimiameti ja tervishoiuteenuste osutajatega.

Välisraviga seotud küsimustele on võimalik saada vastuseid nii telefoni kui kirja teel üldistel haigekassa kontaktnumbritel, klienditelefon +372 669 6630 või infotelefon 16363 ​(tööajad E-R 8.30-16.30) ning e-posti aadressil: info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee). Kontaktpunkti alase info leiate aadressil https://www.haigekassa.ee/et/kontaktpunkt